Nordealla puheenvuoro institutionaalisten sijoittajien ja YK:n pääsihteerin tapaamisessa

António Guterres
UN Secretary-General António Guterres
12.02.21 12:35 | Vastuullisuus

Net-Zero Asset Owner Alliance -aloitteen edustajat tapasivat 26. tammikuuta YK:n pääsihteeri António Guterresin keskustellakseen nollapäästöjen saavuttamiseen liittyvistä uusista hankkeista ja tavoitteista. 

Nordea Life & Pensions on yksi aloitteen perustajista ja sen toimitusjohtaja Katja Bergqvist edusti yhtiötä tapaamisessa. Katja Bergqvist piti myös puheen, jossa hän kannusti yhä aktiivisempaan sijoittamiseen.

YK:n pääsihteeri António Guterres on nostanut useasti esiin, että Nordea Life & Pensionsin kaltaisilla omaisuudenhoitajilla on erittäin tärkeä rooli rahoitusalan ja koko talouden muutoksen edistämisessä, sillä niillä on suuri vaikutus pääomavirtojen hallintaan. Net-Zero Asset Owner Alliance on tässä työssä merkittävä toimija kunnianhimoisten tavoitteiden ja konkreettisten toimiensa ansiosta.

Katja Bergqvist UN meeting 632X340”Net-Zero Asset Owner Alliance -aloite on keskittynyt alusta asti kehittämään konkreettisia ja tehokkaita tapoja asettaa kunnianhimoisia lyhyen ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteita, jotka perustuvat tieteelliseen tietoon. Hiljattain kehitetty mallimme on hyvä perusta, joka tukee vuodelle 2025 asettamiemme tavoitteiden saavuttamista”, Nordea Life & Pensionsin toimitusjohtaja Katja Bergqvist sanoo.

Net-Zero Asset Owner Alliance perustettiin vuonna 2019. Aloitteen jäsenyrityksiin kuuluu tällä hetkellä 33 eläkerahastoa, vakuutusyhtiötä ja muuta institutionaalista sijoittajaa, joilla on hoidossa olevaa varallisuutta yhteensä yli 50 000 miljardia Ruotsin kruunua. António Guterresin tapaamisen tarkoituksena oli keskustella aloitteen tämän vuoden suunnitelmista, jäsenyritysten vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden julkaisusta sekä tärkeistä poliittisista linjauksista ennen marraskuussa pidettävää Glasgow’n COP26-ilmastokokousta.  

António Guterres painotti yksityisen sektorin tärkeää roolia entistä tasa-arvoisempaan ja kestävämpään tulevaisuuteen siirtymisessä sekä kehui aloitteen kunnianhimoisia tavoitteita ja konkreettisia toimia. 

Katja Bergqvist kertoi puheenvuorossaan pitävänsä aloitteen asettamia kunnianhimoisia tavoitteita tervetulleina ja kannusti yrityksiä samalla entistäkin aktiivisempaan sijoittamiseen. 

”Meillä Nordea Life & Pensionsissa korostetaan päästöjen vähentämisen lisäksi myös uusien ilmastoratkaisujen ja -teknologioiden kehittämisen sekä niihin sijoittamisen merkitystä. Pitkäaikaisina sijoittajina meillä on tärkeä rooli kunnianhimoisen ilmastosiirtymän edistämisessä. Samalla meille syntyy myös uusia sijoitusmahdollisuuksia. Tapaaminen oli menestys, ja saimme YK:n pääsihteeri António Guterresin täyden tuen”, Katja Berqvist sanoo.

Nordea Life & Pensions esittelee vuodelle 2025 asettamansa päästötavoitteet kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Net-Zero Asset Owner Alliance

Kaikki Net-Zero Asset Owner Alliance -aloitteen jäsenyritykset ovat sitoutuneet vähentämään sijoitussalkkujensa nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä estääkseen maapallon lämpötilaa nousemasta yli 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Jäsenyritykset ovat myös sopineet asettavansa välitavoitteita viiden vuoden välein. Ensimmäiset tavoitteet asetetaan vuosille 2021–2025.