Vihreä vuosi Nordean vastuullisuustyössä

Anders Langworth
Anders Langworth, Sustainable Financen johtaja.
17.01.20 12:15 | Nordea | Vastuullisuus | Säästäminen ja sijoittaminen

Toimme viime vuoden aikana markkinoille vihreät asuntolainat, vihreät autolainat, vihreän autoleasingin ja kahdeksan uutta vastuullista rahastoa. Siirsimme lähes 30 miljardia Ruotsin kruunua sijoituskohteisiin, joiden hiilijalanjälki on muita pienempi ja jotka täyttävät tiukat vastuullisuutta koskevat kriteerit. Olemme olleet mukana laatimassa UNEP FI:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteita ja allekirjoittaneet ne. Vaikka työtä onkin vielä paljon edessä, haluamme nyt tarkastella, mitä olemme saavuttaneet tähän mennessä.

Yhtenä Pohjoismaiden suurimmista pankeista pystymme saamaan aikaan muutoksia koko toimialalla ja yhteiskunnassa. Toimme viime vuoden aikana markkinoille vihreät autolainat, vihreän autoleasingin ja vihreät asuntolainat. Lisäksi otimme käyttöön kahdeksan uutta vastuullista rahastoa, ja vastuullisten rahastojen valikoima kasvoi näin 35 prosentilla vuonna 2019.

2019 alkaen kaikilta suomalaisilta, ruotsalaisilta ja norjalaisilta sijoitusneuvonta-asiakkailta on alettu kysyä, onko vastuullisuus heille tärkeää säästämisessä ja sijoittamisessa. Jos he vastaavat kyllä, voimme tarjota heille rahastoja, joissa vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu kattavasti.

Kesäkuussa Nordean ruotsalainen eläkeyhtiö sai päätökseen lähes 30 miljardin Ruotsin kruunun siirron sijoituskohteisiin, joiden hiilijalanjälki on muita pienempi ja jotka täyttävät tiukat vastuullisuutta koskevat kriteerit. Tämä tarkoittaa, että noin 400 000 asiakaan eläkesäästöt ovat nyt entistä vastuullisempia.

Nordea edistää aktiivisesti kestävää muutosta koko toimialalla

 • UNEP FI:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet: Nordea oli vuonna 2018 ainoana pohjoismaisena pankkina mukana laatimassa näitä periaatteita yhdessä 29 muun pankin kanssa. Periaatteet allekirjoitti 130 pankkia YK:n yleiskokouksessa 22. syyskuuta 2019. Nämä periaatteet ovat merkittävä askel koko toimialalla, kun pankit sitoutuvat harjoittamaan liiketoimintaa entistä vastuullisemmin ja kestävämmin.
 • Collective Commitment to Climate Action: Käynnistimme yhdessä 30 muun pankin kanssa myös Collective Commitment to Climate Action  aloitteen, jossa esitetään konkreettiset toimet ja määräajat, joihin pankit sitoutuvat. Pankit tehostavat näin työtään ja mukauttavat luotonantonsa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Net-Zero Alliance: Nordea Life & Pensions on yksi YK:n Net-Zero Asset Owner Alliance  aloitteen perustajista. Tarkoituksena on kehittää toimialalle yhteisiä malleja ja standardeja. Tärkeänä osana tätä aloitetta jokainen jäsenyritys on sitoutunut vähentämään sijoitussalkkunsa nettopäästöt nollaan viimeistään vuoteen 2050 mennessä.
 • Investor statement on deforestation and forest fires in the Amazon: Seuraamme erittäin huolestuneina Brasilian ja Bolivian kiihtyvää metsäkatoa ja metsäpaloja. Sijoittajina ymmärrämme sademetsien ratkaisevan merkityksen ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisessa. Siksi olemme allekirjoittaneet tämän YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin perustuvan aloitteen.
 • Poseidon Principles: Kansainvälinen kauppa kasvattaa osaltaan shipping-alaa nopeasti, mikä vaikuttaa merkittävästi ympäristöön. Nordea allekirjoitti viime vuonna Poseidon Principles  periaatteet, joiden avulla arvioidaan shipping-alan rahoituksen ilmastovaikutuksia ja annetaan tietoa niistä.

Ei pelkkää puhetta – noudatamme periaatteita

Vastuullisuus vaatii jatkuvaa työtä. Pyrimme joka päivä toimimaan vastuullisemmin kuin eilen, ja olemme tyytyväisiä siitä, että työmme saa tunnustusta.

 • Viime vuoden tammikuussa meidät valittiin yhdeksi maailman vastuullisimmista pankeista. Valinnan teki Corporate Knights, joka on tunnetuin kestävään kehitykseen keskittyvä media- ja tutkimusyhtiö.
 • Lontoossa ilmestyvä talousalan lehti CFI valitsi vastuullisen sijoittamisen prosessimme viidentenä peräkkäisenä vuotena Euroopan parhaaksi.
 • YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden eli maailman johtavan vastuullisen sijoittamisen organisaation Nordealle antama luokitus on korkein mahdollinen, A+.
 • Hirschel & Kramer Brand Index valitsi Nordean 10 parhaan rahastoyhtiön joukkoon yhteensä 220:stä ESG-asioihin aidosti sitoutuneesta yhtiöstä vuonna 2019.
 • Maineikkaan Tukholman kauppakorkeakoulun monitieteellinen Misum-tutkimuskeskus julkaisi syyskuussa vuoden 2019 ”Walking the Talk?”  raporttinsa, jossa Nordea oli ensimmäisellä sijalla rahoituslaitosten joukossa. Raportissa tarkastellaan, miten Ruotsin suurimmat pörssiyhtiöt kertovat vastuullisuustyöstään, ja ennen kaikkea sitä, miten hyvin nämä yhtiöt toimivat käytännössä vastuullisesti.

Päivitetyt periaatteet

Otimme viime vouden aikana käyttöön uudet shipping- ja uhkapelialoja sekä fossiilisia polttoaineita käyttäviä toimialoja koskevat toimialakohtaiset ohjeet. Näihin ohjeisiin sisältyvillä periaatteilla täydennetään Nordean eettisiä ohjeita, jotka perustuvat YK:n Global Compact  aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Nordea on sitoutunut seuraamaan, käymään ja ylläpitämään vuoropuhelua sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että asiakkaat ja salkkuihin sisältyvät yhtiöt noudattavat näitä toimialakohtaisia ohjeita.

Esimerkkejä aiempaa tiukemmasta linjasta uusissa ohjeissa:

 • Nordea odottaa asiakkaiden ja sijoituskohteena olevien yritysten tunnustavan IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin näkemyksen ihmisen toiminnan vaikutuksesta ilmastonmuutokseen ja sitoutuvan Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Fossiilisia polttoaineita käyttävien yritysten on investoitava tarvittavaan energiamurrokseen ja tehtävä työtä sen hyväksi.
 • Nordea ei aloita uusia asiakassuhteita sellaisten yhtiöiden kanssa, joiden toiminta perustuu pääasiassa termisen hiilen käyttöön, mukaan lukien hiileen perustuva energiantuotanto ja/tai kaivosyhtiöt.
 • Nykyisillä asiakkailla odotetaan olevan termisen hiilen käytön lopettamista koskeva strategia.
 • Nordea odottaa, että uhkapeliyhtiöillä on käytössä ohjelmat peliriippuvuuden havaitsemiseen ja että ne tarjoavat pelaajille työkaluja pelaamisen rajoittamiseen ja omaehtoiseen pelaamisen lopettamiseen.

Uusien toimialakohtaisten ohjeiden lisäksi Nordea on päivittänyt ilmastonmuutosta koskevan kannanottonsa ja Nordea Asset Management on päivittänyt vastuullisen sijoittamisen periaatteensa siten, että esim. hiiltä, palmuöljyä ja öljyhiekkaa koskevia tavoitteita on tiukennettu.

Lue lisää periaatteistamme.

Read more news

Näyttää 5 hakua 1 557 tuloksesta

Globe in hands

Nordean uusi vastuullisuusjulkaisu tarjoaa sijoittajille enemmän tutkimuspohjaista tietoa vastuullisesta sijoittamisesta

Säästäminen ja sijoittaminen Vastuullisuus

Nordea alkaa julkaista vastuullisen sijoittamisen katsausta säännöllisesti sijoitusstrategian yhteydessä. Katsauksella haluamme tarjota asiakkaillemme enemmä...

Nordea sign

Saitko pankista viestin? Nordea pyytää osaa henkilöasiakkaistaan päivittämään henkilötietonsa

Nordea Päivittäiset raha-asiat

Nordea on lähestynyt kesän ja alkusyksyn aikana osaa henkilöasiakkaistaan kirjeellä tai verkko- tai mobiilipankkiviestillä, jossa pyydetään asiakasta päivitt...

Näyttää 5 hakua 1 557 tuloksesta