Konsernijohtaja kommentoi tulosta

27.04.16 8:16 | Nordea

Johdon osavuotinen selvitys
Vuoden 2016 ensimmäinen neljännes

Liiketoimintaympäristö oli vuoden alussa suhteellisen vakaa. Talouskehitys jatkui hyvänä erityisesti Ruotsissa. Norjan talouskasvu puolestaan hidastui öljyn hintakehityksen vuoksi. Rahoitusmarkkinoiden levottomuus ja yhä aleneva korkotaso loivat kuitenkin paineita tuottoihin. Tuotot laskivat 16 prosenttia vuoden 2015 vahvasta ensimmäisestä neljänneksestä. Tulos oli hyväksyttävällä tasolla toimintaympäristö huomioon ottaen.

Matala korkotaso ja volyymien hidas kasvu loivat ankaria paineita rahoituskatteeseen. Luottomarginaalit pysyivät vakaina, ja odotamme niiden levenevän jatkossa.

 

Asiakastoiminta rahoitusmarkkinoilla pysyi hyvällä tasolla neljänneksen aikana. Riskipreemiot kasvoivat kuitenkin markkinoiden levottomuuden vuoksi ja likviditeettiä oli vähän. Tämän seurauksena nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 332 miljoonaan euroon edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen vahvasta 627 miljoonasta eurosta.

 

Kulut olivat tiukasti hallinnassa, ja ne pienenivät prosentin vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä. Kulu/tuotto-suhde heikkeni 51,3 prosenttiin edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen 43,7 prosentista. Odotamme kulujen kasvavan 3 prosenttia paikallisissa valuutoissa vuonna 2016. Vuosina 2017 ja 2018 odotamme niiden pysyvän suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2016.

 

Luottotappioiden määrä pieneni hieman, ja niitä kertyi nettomääräisesti 111 miljoonaa euroa. Luku on selvästi alle 10 vuoden keskiarvon, joka on 0,16 prosenttia luotonannosta. Ongelmaluottojen määrä kasvoi 2 prosenttia. Kasvu liittyy muutamaan uuteen öljyalalla ja Tanskan maataloudessa toimivaan asiakkaaseen. Odotamme edelleen, että luottojen laatu pysyy vakaana tulevina neljänneksinä. Öljy- ja offshore-toimintaan liittyvissä luotoissa odotamme luottotappiovarausten kasvavan hieman öljyn matalana pysyvän hinnan vuoksi.

 

Ydinvakavaraisuussuhde parani edellisneljänneksestä 0,20 prosenttiyksikköä 16,7 prosenttiin.

 

Nordea luo arvoa asiakkailleen

Nordealla on nyt 23 online-konttoria, jotka tarjoavat samoja palveluja kuin fyysiset konttorit. Aukioloajat ovat online-konttoreissa joustavammat kuin fyysisissä konttoreissa. Jo joka kuudes asiakastapaaminen järjestetään verkossa. Määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä.

 

Nordealla oli suurin markkinaosuus Pohjoismaiden osakepääoma- ja yrityslainamarkkinoilla sekä luottojen syndikoinnissa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Nordean rahastoihin saatiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä enemmän varallisuutta kuin minkään muun varallisuudenhoitajan rahastoihin Euroopassa. Uutta varallisuutta saatiin hoidettavaksi nettomääräisesti 4,1 miljardia euroa. Tämä vastaa vuositasolla 5,7 prosenttia hoidossa olevasta varallisuudesta. Nordea Vakaa Tuotto ‑rahaston hoidossa oleva varallisuus ylsi ensimmäistä kertaa yli 10 miljardiin euroon. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 2,7 miljardia euroa 290,9 miljardiin euroon.

Yksinkertaistamishanke etenee
Konsernin yksinkertaistamishanke etenee odotusten mukaan. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa karsittiin tuotteiden lukumäärää 70 prosenttia.

Uuden peruspankkijärjestelmän toimittajiksi valittiin Temenos ja Accenture. Perusjärjestelmän runko on nyt asennettu. Kesällä aloitetaan uuden järjestelmän testaus.

Uuden maksuliikejärjestelmän (Global Payment Engine) toimittaa Clear2Pay. Ensimmäiset pankkienväliset SEPA-maksut käsiteltiin helmikuun puolivälissä Latviassa.

Siirtyminen paikallisista tietovarastoista yhteiseen tietovarastoon etenee suunnitelmien mukaan. Norjan paikallinen tietovarasto on jo siirretty ja muiden maiden tietovarastot siirretään vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Nordean osakkeenomistajat hyväksyivät varsinaisessa yhtiökokouksessa suunnitelmat, joiden mukaan Nordean tytärpankit Suomessa, Norjassa ja Tanskassa fuusioidaan Nordea Bank AB:hen (publ). Fuusiosuunnitelmat on tarkoitus toteuttaa tammikuun 2017 alussa. Juridisen rakenteen muutokset edellyttävät muun muassa paikallisten viranomaisten hyväksyntää ja heidän kanssaan käytävien keskustelujen myönteistä lopputulosta.

 

Compliance, arvot ja kulttuuri

Nordean private banking -toiminnassa on käynnistetty selvitys, jota tekevät asiantuntijat sekä talon sisältä että ulkopuolelta. Tarkoituksena on varmistaa, että toiminnassa on noudatettu konsernin sisäisiä ohjeita sekä ulkoisia verotusta ja rahanpesun estämistä koskevia säännöksiä. Selvitys tehdään yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa, ja sen odotetaan valmistuvan kesän aikana.

Ruotsin Finanssivalvonta huomautti viime vuoden keväällä puutteista Nordean toiminnassa. Siksi käynnistimme kesäkuussa 2015 Financial Crime Change ‑hankkeen, jonka tarkoituksena on varmistaa vahvat konserninlaajuiset standardit ja prosessit. Osana hanketta perustamme keskitetyn rahanpesun estämiseen keskittyvän yksikön, joka vastaa tunne asiakkaasi ‑menettelystä, pakotteiden noudattamisesta, seulontamenettelyistä ja tapahtumien tarkkailusta.

Vahvistamme merkittävästi kaikkia toimintoja ja prosesseja, jotka liittyvät säännösten noudattamiseen. Ensisijainen vastuu säännösten noudattamisesta on ”ensimmäisellä puolustuslinjalla” eli asiakaspalvelua hoitavalla henkilöstöllä. Heidän roolinsa on ratkaiseva. Vahvistamme myös seurantaa ja neuvontaa Group Compliance ‑yksikössä (”toinen puolustuslinja”). Näin varmistamme compliance-toiminnan johdonmukaisuuden ja korkean laadun. Lisäksi perusteellisuus, tehokkuus ja asiantuntemus asiakaspalvelussa paranevat.

Haluan lopuksi korostaa, että kaikki nämä toimet onnistuvat vain, jos riskienhallinta- ja compliance-kulttuurimme säilyy vahvana. Kun otin vastaan konsernijohtajan tehtävän viime vuoden marraskuussa, perustin liiketoiminnan etiikkaan ja arvoihin keskittyvän valiokunnan. Toimin itse sen puheenjohtajana. Valiokunnan tehtävänä on varmistaa, että arvot ja eettiset periaatteet ovat aina olennainen osa liiketoimintamalliamme. Viimeaikaisten mediassa käytyjen keskustelujen valossa tämä työ on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Aion konsernijohtajana tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta varmistamme, että olemme jatkossakin turvallinen ja luotettava kumppani.

Casper von Koskull

konsernijohtaja

Lue lisää

Näyttää 5 hakua 1,603 tuloksesta

Economic Outlook pre-buzz sept 2017

Pysy ajan tasalla – tervetuloa Nordean Economic Outlook -webinaariin

Talous

Ilmoittaudu mukaan webinaariin – saat 28. tammikuuta julkaistavan Economic Outlook -talousennusteen.

Finanssimaailma-blogi: Tuuli Koivu

Blogi: Kiinan epävarmuus ei hälvene hetkeen

Finanssimaailma-blogi Talous Tuuli Koivu

Kiinan näkymien selkiytymistä ei kannata odottaa henkeä pidätellen.

Our-position

Nordean nimitystoimikuntaan lisätään Cevian Capitalin edustaja

Lehdistötiedote Varsinainen yhtiökokous 2019

Näyttää 5 hakua 1,603 tuloksesta