Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2010

26.01.10 14:00 | Lehdistötiedotteet

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2009. Siihen kuuluvat Kristina Ekengren, kanslianeuvos, Ruotsin valtio, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Kari Stadigh, Sampo Oyj:n konsernijohtaja; Mogens Hugo, Nordea-fondenin puheenjohtaja; Ingrid Bonde, AMF:n toimitusjohtaja, ja Hans Dalborg, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa 25. maaliskuuta 2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Björn Savén ja Björn Wahlroos ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan samaksi ajanjaksoksi Sarah Russell ja Kari Stadigh. Timo Peltola ja Heidi M Petersen eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hans Dalborg.

Sarah Russellia ja Kari Stadighia ehdotetaan hallituksen uusiksi jäseniksi

Sarah Russell on syntynyt vuonna 1962. Hän on valmistunut maisteriksi Macquarie-yliopistosta Sydneystä pääaineenaan rahoitus. Hän toimi ABN AMROssa erilaisissa johtotehtävissä vuosina 1994-2008. Hän toimi ABN AMRO Asset Managementin toimitusjohtajana 2006-2008 ja Wholesale Clients Business ‑yksikön johtajana ja talousjohtajana 2004-2005. 2002-2004 hän vastasi maailmanlaajuisesti rahoitusalan tutkimuksesta ja infrastruktuurin tuesta ja 2000-2002 hän toimi kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista vastaavan johtajan tukena liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Hän vastasi yrityksille suunnatusta myynnistä Australiassa ja Uudessa Seelannissa 1998-2000 ja hyödykemyynnistä Sydneyssä 1997-1998 ja toimi apulaisjohtajana ja johtajana Treasury Sales ‑yksikössä Sydneyssä 1994-1997. Vuosina 1981-1994 hän työskenteli Toronto Dominion Australia Limited ‑yhtiössä erilaisissa trading-toimintaan, myyntiin ja johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Sarah Russell ei omista Nordean osakkeita.

Kari Stadigh on syntynyt vuonna 1955. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi teknillisestä korkeakoulusta ja diplomiekonomiksi Svenska handelshögskolanista. Kari Stadigh on toiminut Sampo Oyj:n konsernijohtajana vuodesta 2009. 2001-2009 hän toimi Sampo Oyj:n konsernijohtajan varamiehenä ja sitä ennen Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon toimitusjohtajana 1999-2000, Henkivakuutusosakeyhtiö Novan toimitusjohtajana 1996-1998, Jaakko Pöyry ‑yhtiöiden toimitusjohtajana 1991-1996 ja JP Finance Oy:n toimitusjohtajana 1985-1991. Kari Stadigh on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön, If Skadeförsäkring Holding AB:n (publ) ja Alma Media Oyj:n hallitusten puheenjohtaja. Kari Stadigh ei omista Nordean osakkeita.

Riippumattomuus yritysten hallintoa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Stine Bossea ja Lars G Nordströmiä lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Enemmistö hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on siten riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Stine Bosse on TrygVesta A/S:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja. Yhtiön tytäryhtiö TrygVesta Forsikring A/S on tehnyt Nordea-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa sopimukset vahinkovakuutusten välityksestä sekä henki- ja eläkevakuutustuotteiden myynnistä. Lars G Nordström toimi Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtajana 13. huhtikuuta 2007 asti.

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Kari Stadighia ja Björn Wahlroosia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kari Stadigh toimii konsernijohtajana ja Björn Wahlroos hallituksen puheenjohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja että yhtiökokous vahvistaa ne seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 252 000 euroa, varapuheenjohtajalle 97 650 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 75 600 euroa. Lisäksi valiokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 2 370 euron palkkio ja muille jäsenille kullekin 1 840 euron palkkio kultakin kokoukselta. Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

Lisätietoja:

Kristina Ekengren, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 405 58 02