Nordea befäster sin position som en bank för fastighets- och byggsektorn i Finland

27.01.10 13:09 | Lehdistötiedotteet

Nordea har en stark kompetens inom banktjänster för fastighets- och byggsektorn. Denna kompetens stärks nu ytterligare när banken koncentrerar servicen och expertisen för branschens företag till en ny enhet vid Corporate Merchant Banking. Timo Nyman har utsetts till chef för den nya enheten Real Estate & Construction.

 

Kompetensen i fastighets- och byggbranschen koncentreras till ett ställe så att kunderna i fortsättningen ska få ännu bättre betjäning. Målet är att utveckla nya lösningar för hela sektorn, lösningar som beaktar behoven i hela produktionskedjan.

- Fastighets- och byggsektorn är en betydande kundgrupp för banken. Vår verksamhet grundar sig på en omfattande kännedom om kundernas affärsverksamhet och behoven i branschen. I och med förändringen har vi ännu bättre förutsättningar att vidareutveckla vår service och konkurrenskraft, säger Olli-Petteri Lehtinen, chef för Corporate Merchant Banking, Finland.

 

Samtidigt befäster Nordea sin position som en bank för finländska och internationella fastighetsinvesterare.

 

Timo Nyman leder den nya enheten

Timo Nyman, 46, (Diplom-Volkswirt, MBA) har utnämnts till chef för Real Estate & Construction. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2010.

 

Timo Nyman har senast varit specialist på fastigheter vid workout-enheten på Nordiska Investeringsbanken. Dessförinnan var han chef för affärsverksamheten i Norden på tyska HSH Real Estate AG, som specialiserat sig på fastighetsinvestering och rådgivning. Han var dessutom landschef för HSH Nordbank AG i Finland under en längre tid.

 

För ytterligare information:

Olli-Petteri Lehtinen, Corporate Merchant Banking, Finland, (09) 165 52000

Kati Tommiska, koncernkommunikation, (09) 165 42320