Nordea betalar bättre ränta på dagligkonto i Finland

01.02.10 10:38 | Lehdistötiedotteet

Från och med början av februari erbjuder Nordea sina kunder i Finland ett nytt dagligkonto, BruksKonto. Det nya kontot avviker till sin räntestruktur från traditionella dagligkonton. Kontot har en räntetrappa som belönar kunderna för sparande och koncentrering av bankärendena. Kunderna gynnas också av en stigande räntenivå.

 

- Vi förnyar vårt dagligkonto för privatkunder grundligt och erbjuder kunderna en ännu bättre lösning för skötseln av dagliga penningärenden. När räntemarknaden normaliseras och räntorna stiger drar alla våra kunder nytta av det nya kontots räntetrappa. Kontot belönar i synnerhet våra Nyckelkunder, eftersom den högsta nivån i räntetrappan är reserverad för dem, berättar Jussi Mekkonen, chef för Segment Household vid Nordea i Finland.

 

Räntan stiger med räntenivån och kontots saldo

I Finland är räntan på privatkunders dagligkonton ofta låg och fast, och kunden får inga fördelar om räntenivån stiger.

 

- Det nya kontot erbjuder kunderna bättre ränta både när den allmänna räntenivån och kontots saldo stiger. Just nu är räntorna exceptionellt låga, men om man ser på åren 2000-2009 så har medelvärdet för euriborräntorna under fyra år varit högre än fyra procent. Om man antar att räntenivån är fyra procent och det månatliga saldot på nya BruksKonto minst 4 000 euro, är den nytta som kunden får jämfört med vårt gamla dagligkonto minst 27 euro om året före skatt.Om kontots saldo är minst 8 000 euro, är kundens nytta redan över 100 euro om året. Det är med andra ord en stor förändring, säger Mekkonen.

 

Nordea BruksRänta rör sig långsammare än marknadsräntorna

Räntan på BruksKonto binds vid en ny referensränta, Nordea BruksRänta. Det är en rörlig referensränta som följer marknadsräntorna. Räntan som betalas på det nya kontot erhålls genom att från Nordea BruksRänta avdra den marginal som fastställts för de olika nivåerna i räntetrappan. Nordea BruksRänta noterades offentligt första gången 1.2.2010 med värdet 1,75 procent. Med denna referensränta får Nordeas Nyckelkunder en ränta på 0,50 procent på kontomedel som överstiger 6 000 euro.

 

- Värdet på Nordea BruksRänta baserar sig på marknadsräntornas utveckling, men syftet är att den ska röra sig långsammare än marknadsräntorna. Små och sannolikt kortvariga räntefluktationer på marknaden kommer inte att inverka på Nordea BruksRänta, säger Mekkonen.

 

Information om den aktuella noteringen av Nordea BruksRänta finns på Nordeas webbplats. Ändringar av referensräntan meddelas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft enligt samma praxis som med Nordea Prime-räntan.

 

Mer information om det nya kontot finns på nordea.fi/nyttkonto. 

 

För ytterligare information:

Jussi Mekkonen, Segment Household Finland, (09) 165 88128

Kati Tommiska, koncernkommunikation, (09) 165 42320