Nordean Maataloussäätiöltä 24 stipendiä

04.02.10 13:58 | Lehdistötiedotteet

Nordean Maataloussäätiö on jakanut 24 stipendiä maa- ja metsätalouden sekä niihin läheisesti liittyvien alojen korkeakouluopiskelijoille. Stipendien yhteisarvo on 12.500 euroa.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitoksen vuoden 2009 parhaana pro gradu -työnä palkittiin Kaisa Riikon tutkielma "Maanviljelijän osallistuminen Itämeren suojeluun - institutionaalisen taloustieteen näkökulma".

Lisäksi Säätiö palkitsi kolme muuta Taloustieteen laitoksen pro gradu -työtä, jotka olivat: Tuomo Rissasen " Viljelijöiden yrittäjäprofiilit suurilla, velkaantuneilla maito-, sika- ja nautatiloilla", Liisa Saikkosen "Ojitus mallijärjestelmänä tuotannon ulkoisvaatimukset huomioivassa maanviljelyssä" sekä Sanna Tiilikaisen "Innovaatiotoiminta ja taloudellinen menestyminen hevosalan ja pienenergia-alan pienyrityksissä".

Säätiön uudistetun stipendikäytännön mukaisesti tukea ohjataan aiempaa enemmän myös käynnissä olevien opinnäytetöiden tukemiseen. Tänä vuonna säätiö jakoi kolme stipendiä, joiden saajia olivat Sanna-Helena Rantala tutkielmalle "Viljan maailmanmarkkinahintojen vaihteluiden ja hintaan vaikuttavien tekijöiden analysointi", Timo Heikkilä tutkielmalle "Osakeyhtiömuotoisten maatilojen kannattavuus- ja rahoitusasemavertailu sekä Simo Solala tutkielmalle "Yritysmuotomuutosten vaikutukset maatiloille".

Hyvän opintomenestyksen perusteella on myönnetty 17 stipendiä

Stipendit on myönnetty seuraaville opiskelijoille:

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta:

  • Antti Antila, Sauli Jaakkola, Tobias Käld, Essi Mäkijärvi, Niina Nieminen, Mikko Nurmi, Mikko Nykänen, Jussi Posio, Lotta Stenman, Viivi Wanhalinna ja Aino Virtanen

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta:

  • Heini Koskinen, Seija Saastamoinen ja Elina Sahala

Joensuun yliopiston metsätieteellinen tiedekunta:

  • Elias Hurmekoski, Heikki Koskinen ja Lauri Niiranen

Maataloussäätiö jakaa vuosittain stipendejä maa- ja metsätalouden korkeakouluopiskelijoille. Lisäksi saman verran stipendejä jaetaan kyseisten alojen ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Nordean Maataloussäätiö syntyi vuonna 1931 silloisen Maatalous-Osake-Pankin toimesta. Säätiön puheenjohtajana toimii kansleri Risto Ihamuotila.

Lisätietoja:

Timo Jaakkola, säätiön asiamies, (09) 165 54482, 0400 732 145

Kati Tommiska, konserniviestintä, (09) 165 42320