Nordean tilinpäätöstiedote 2009

10.02.10 6:55 | Lehdistötiedotteet

Vahva vuosi – riskisopeutettu tulos kasvoi 22 %

 

·        Tuotot kasvoivat 11 % ja riskisopeutettu tulos kasvoi 22 % vuonna 2009.Rahoituskate ja nettovoitot käypään arvon arvostettavista eristä kasvoivat ja kulujen kasvu oli maltillista.

 

·       Asiakastoiminnot kehittyivät myönteisesti vuonna 2009. Avainasiakkaiden ja private banking ‑asiakkaiden määrä kasvoi konsernissa 158 000:lla ja markkinaosuus luotonannosta henkilöasiakkaille kasvoi Pohjoismaissa. Tuotot yritysasiakastoiminnasta kasvoivat 8 %, kun kehitys oli vahvaa kaikilla osa-alueilla.

 

·       Tuotot ja riskisopeutettu tulos pienenivät viimeisellä neljänneksellä.Pohjoismainen pankkitoiminta- ja yhteisöasiakkaat ja kansainvälinen pankkitoiminta ‑liiketoiminta-alueiden tuotot kasvoivat 5 % edellisneljänneksestä. Rahoituskate pysyi korkealla tasolla ja palkkiotuotot kasvoivat edelleen. Käypään arvoon arvostettavista eristä saadut nettovoitot laskivat ja konsernin kehityshankkeisiin liittyvät uudelleenjärjestelykulut lisääntyivät, joten liikevoitto ja riskisopeutettu tulos heikkenivät.

 

·       Luottojen laatu vakaantui edelleen ja luottotappiot pysyivät odotetulla tasolla.Luottotappiotaso oli aiemmin kerrottujen näkymien mukainen, 52 pistettä vuoden viimeisellä neljänneksellä ja 54 pistettä* vuonna 2009. Ongelmaluottojen kasvu hidastui neljänneksen aikana 7 prosenttiin ja luottotappiovarausten osuus ongelmaluotoista kasvoi 51 prosentista 53 prosenttiin.

 

·        Hankkeita hallitun kasvun strategian tukemiseksi vuosina 2010­­-2012.Hyödyntääkseen liiketoimintansa vahvan vireen Nordea on päättänyt noudattaa hallitun kasvun strategiaa, jossa mahdollisuudet ja riskit pidetään tasapainossa. Näin matka kohti erinomaista Nordeaa jatkuu. Nordea käynnistää useita uusia hankkeita aiemmista kasvuhankkeista saatujen kokemusten pohjalta. Tavoitteena on kasvattaa tuottoja sekä tehostaa toimintaa ja IT-järjestelmiä, jotta Nordea voi saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteensa, ja samalla varmistetaan säännösten mukainen toiminta.

 

·       Näkymät. Nordea odottaa riskisopeutetun tuloksen olevan vuonna 2010 pienempi kuin vuonna 2009 konsernin varainhallinnan ja Marketsin tuottojen laskun vuoksi. Konsernin kehityshankkeiden tulosvaikutuksen odotetaan olevan neutraali vuonna 2010. Luottosalkun laatu vakaantuu edelleen. Luottotappiot saattavat kuitenkin pysyä korkealla tasolla myös vuonna 2010, sillä on vaikea ennustaa, milloin luottotappioiden määrä alkaa pienentyä. (Näkymistä enemmän s. 13.)

 

“Nordea vahvisti asemaansa entisestään vuonna 2009 huolimatta siitä, että vuosi oli haasteellisempi kuin mikään aiemmista vuosikymmeniin. Riskisopeutettu tulos kasvoi 22 %. Konsernin pääomarakenne on yksi parhaista ja varainhankinnan kustannukset yhdet alhaisimmista eurooppalaisten pankkien joukossa. Asiakaslähtöiset arvot ja tiiviisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia ovat osoittautuneet onnistuneiksi vaikeassa markkinatilanteessa. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja tukeneet heitä myös taantuman aikana. Tämä on vahvistanut mainettamme ja parantanut asiakastyytyväisyyttä suhteessa kilpailijoihin. Olemme luoneet vahvan pohjan, jolta on hyvä jatkaa hallitun kasvun tiellä”, sanoo konsernijohtaja Christian Clausen.

 

Keskeiset tunnusluvut, 
milj. euroa

Q4/
09

Q3/
09

Muutos,
%

Q4/
08

Muutos, %

2009

2008

Muutos,
%

Rahoituskate

1 299

1 321

-2

1 386

-6

5 281

5 093

4

Liiketoiminnan 
tuotot

2 158

2 277

-5

2 251

-4

9 073

8 200

11

Tulos ennen luottotappioita

939

1 190

-21

1 101

-15

4 561

3 862

18

Luottotappiot, 
netto

-347

-358

-3

-320

8

-1 486

-466

 

Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä

52

54

 

52

 

54*

19

 

Liikevoitto

592

832

-29

781

-24

3 075

3 396

-9

Kulu/tuotto-suhde,
%

56

48

 

51

 

50

53

 

Riskisopeutettu 
tulos

533

729

-27

620

-14

2 786

2 279

22

Osakekohtainen tulos, laimennus-
vaikutuksen jälkeen, euroa

0,11

0,15

 

0,19

 

0,60

0,79

 

Oman pääoman tuotto, %

8,1

11,7

 

14,4

 

11,3

15,3

 

*) Pois lukien Nordean kiistämään vaateeseen liittyvä 47 milj. euron kertaluonteinen varaus.

 

Lisätietojen antajien yhteystiedot sivulla 61.

Asiakirjat

Nordean tilinpäätöstiedote 2009 (PDF) (pdf, 375 KB)