Säljstart för Nordeas PS-avtal i början av april i Finland

17.03.10 8:29 | Lehdistötiedotteet

Lagen om bundet långsiktigt sparande, som trädde i kraft i början av året, innebär ett nytt sparalternativ vid sidan av den frivilliga pensionsförsäkringen. Via PS-avtalet kan Nordeas kunder från och med början av april spara i aktier, masslån, fonder och på konto med skattestöd.

 

Förvaltningsavgiften för Nordeas PS-avtal är 0,3 procent av sparkapitalet men minst två euro i månaden. Ingen förvaltningsavgift tas ut det första året vid avtal som ingås i år. Nordeas Nyckelkunder betalar ingen förvaltningsavgift de första tre åren.

 

Vid PS-relaterade aktieuppdrag uppbärs vanliga avgifter. Inga avgifter tas ut för uppdrag som gäller mass- och indexlån och inte heller för teckning eller inlösen av fonder.

 

- Jag tror att det nya sparalternativet sporrar många kunder till att börja pensionsspara. Nu har de en utmärkt möjlighet att inverka på avkastningen på sitt pensionssparande, säger Risto Kuoppamäki, chef vid Nordea Savings & Asset Management.

 

Pensionsförsäkringar som tecknats 18.9.2009 eller därefter och sparkapital inom PS-avtalet kan överföras från en tjänsteleverantör till en annan utan skattepåföljder. Efter överföringen följer avtalsvillkoren alltid den nya lagstiftningen och den nya tjänsteleverantörens villkor.

Sparkapitalet i både PS-avtalet och pensionsförsäkringen kan tas ut när man uppnått den lagstadgade pensionsåldern. Skattemässigt är bägge alternativen likvärdiga.

 

För ytterligare information:

Risto Kuoppamäki, Savings & Asset Management, (09) 165 48105

Kati Tommiska, koncernkommunikation, (09) 165 42320