Suomalaisten mielestä muilla on liikaa asuntolainaa

31.03.10 8:30 | Lehdistötiedotteet

Nordean tutkimuksen mukaan 7 prosenttia suomalaisista ajattelee, että heillä itsellään on liian suuri asuntolaina. Sen sijaan lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista asuntovelkaisista on sitä mieltä, että monet muut ihmiset ovat ottaneet liian suuria asuntolainoja. Kahdeksan kymmenestä on tyytyväinen omaan asumiseensa ja asuntolainatilanteeseensa.

Yksi kolmesta vastaajasta käyttää enintään 20 prosenttia nettokuukausituloistaan asuntolainan maksamiseen. Nuoret käyttävät yleensä suuremman osan nettokuukausituloistaan asuntolainan maksamiseen kuin vanhemmat ikäryhmät. 25-34-vuotiaista joka kuudes ilmoittaa, että asuntolainaan menee yli 40 prosenttia talouden nettotuloista.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat epävarmoja siitä, kuinka paljon nykyistä suuremmista kuukausittaisista lainanhoitokuluista heidän taloutensa selviytyisi: 37 prosenttia vastaajista valitsi vaihtoehdon “En osaa sanoa”.

- Tämä on huolestuttavaa, kun ottaa huomioon, että tällä hetkellä korot ovat erittäin matalia. Erityisesti näiden kotitalouksien kannattaa ehdottomasti varautua korkojen nousuun. Etenkin, jos lainaa on vielä paljon jäljellä ja taloudessa on vähemmän etukäteissäästöjä tai muuta pelivaraa, sanoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Anu Numminen.

Tutkimuksessa kysyttiin myös turvallisuuden tunteesta suhteessa asuntolainan kokoon. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta kertoi tuntevansa olonsa turvalliseksi sitten, kun lainaa on jäljellä enää enintään puolet asunnon markkina-arvosta. Nuorista useampi tuntee kuitenkin olonsa turvallisemmaksi kuin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat, vaikka lainan määrä olisikin tätä suurempi.

Korkojen uskotaan nousevan

Kuusi kymmenestä vastaajasta uskoo, että korot nousevat vuonna 2010, ja 40 prosenttia vastaajista uskoo, että myös asuntojen hinnat nousevat vuonna 2010

Lähes kaikki vastaajat lyhentävät asuntolainaansa ja vain ani harva kotitalous maksaa pelkkiä korkoja.

- Pelkkien korkojen maksaminen on ehkä hieman yllättävästi yleisempää vanhemmissa ikäluokissa, mutta heistäkin selvä enemmistö lyhentää lainaansa säännöllisesti. Tätä taustaa vasten näyttäisi, että suomalaisten asenteet ovat edelleen suhteellisen terveellä pohjalla, Numminen toteaa.

Hieman useampi kuin joka kolmas vastaaja voisi ajatella käyttävänsä asuntoaan vakuutena ja ottavansa lisää lainaa remontoidakseen tai laajentaakseen omaa kotiaan, mutta vain joka viides voisi ajatella ottavansa lisää tällaista lainaa ostaakseen auton tai veneen. Erityisesti pikkukaupungeissa asuvat perheet voisivat muita useammin ajatella ottavansa lisää lainaa remontointia tai laajennusta varten. Arkipäivän kulutukseen, lomamatkaa tai kodinelektroniikkaa varten uutta lainaa, jossa asunto vakuutena, ottaisi vain muutama vastaaja sadasta.

Nordea tutki suomalaisten tilanteita ja suhtautumista lainoihin ja asuntolainoihin. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 25-65-vuotiaat asunnon omistajat, jotka ovat ottaneet lainaa asuntoaan varten. Suomessa tehtiin 994 haastattelua. Vastaava tutkimus tehtiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutkimustyö tehtiin 19.2.-1.3.2010 välisenä aikana. Tutkimuksen toteutti Nordean toimeksiannosta Synovate.

Lisätietoja:

Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti, (09) 165 88218, 050 597 0447