Vuoden 2010 pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan liittyvä suunnattu C-osakkeiden lunastustarjous

28.04.10 10:00 | Lehdistötiedotteet

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus on päättänyt 25. maaliskuuta 2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnata lunastustarjouksen Nordean C-osakkeiden merkitsijälle, joka on Royal Bank of Scotland plc (RBS). Tarjous liittyy Nordean vuoden 2010 pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan (Long Term Incentive Programme 2010), ja se koskee kaikkia Nordean liikkeeseen laskemia 5 125 000 C-osaketta .

Osakkeet lunastetaan 5. – 20.5.2010. Lunastetut osakkeet maksetaan käteisellä, ja hinta on 1 euro, johon lisätään hallinnointimaksu. Hinnan odotetaan olevan noin 1,003 euroa osakkeelta. Lunastus koskee myös C-osakkeisiin liittyviä niin kutsuttuja väliaikaisia osakkeita (Euroclear Sweden AB:ssä BTA). Nordea omistaa tällä hetkellä 11 908 074 yhtiön omaa kantaosaketta eikä lainkaan yhtiön omia C-osakkeita tai niihin liittyviä väliaikaisia osakkeita.

RBS on ilmoittanut Nordealle aikovansa hyväksyä tarjouksen.

Kun kaikki 5 125 000 C-osaketta on lunastettu, hallitus aikoo muuntaa ne kantaosakkeiksi.

Lisätietoja:

Steen Christensen, konsernin henkilöstöhallinto, +45 3333 3049

Kati Tommiska, konserniviestintä, (09) 165 42320

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.