Segern i ekonomitävlingen till Akaa

21.05.10 13:00 | Lehdistötiedotteet

Nordea och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf ordnade denna vår för 45 gången i rad Ekonomitävlingen avsedd för elever på klass 9 i grundskolan. I tävlingen, som ordnades i två faser, deltog cirka 42 500 elever från 504 skolor.

Avsikten med ekonomitävlingen är att öka ungdomars intresse för samhällsärenden i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet. Frågorna hade uppgjorts enligt grundskolans kursfordringar för samhällslära och baserade sig på finländska och internationella ekonomiska ärenden. I år pejlades i inledningsfasen av finalen bostadshandeln ur flera olika synvinklar. I slutfasen av finalen testades elevernas kunskaper med en fråga om Finlands och de övriga euroländernas skuldsättning.

Den riksomfattande inledande tävlingen hölls i mars. Till finalen, som hölls den 20-21 maj i Helsingfors, valdes 28 elever enligt resultatet i den inledande tävlingen med beaktande av en kvot för länens invånarantal.

De tre bästa eleverna i årets final var:

1. Aleksi Huhtala, Toijalan yhteiskoulu, Akaa

2. Katri Malmi, Nöykkiön koulu, Esbo

3. Ibrahim Hussein, Apollon yhteiskoulu, Helsingfors

För ytterligare information:

Kirsi Ruhanen, FLHS rf (09) 685 2230 eller 044-303 1789

Anne Kauria, tfn (09) 165 88142 eller 050-382 1597