Nordean osakkeiden ja äänten lukumäärän muutos

26.05.10 10:30 | Lehdistötiedotteet

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTEN LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI HONGKONGISSA.

Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetty Nordean C-osakkeiden suunnattu anti osana Nordean pitkäaikaisen kannustinohjelman suojausta on saatettu loppuun ja C-osakkeet on muunnettu kantaosakkeiksi.

Näiden toukokuussa 2010 tapahtuneiden muutosten jälkeen Nordean osakkeiden ja äänten lukumäärä on 31. toukokuuta 2010 lähtien 4 042 542 751. Kaikki osakkeet ovat kantaosakkeita ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Nordealla ei ole oikeutta äänestää omistamillaan omilla osakkeilla.

Lisätietoja:
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 80
Kati Tommiska, konserniviestintä, (09) 165 42320

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.