Itämeren alueen talouksien elpyminen etenee

08.06.10 9:00 | Lehdistötiedotteet

Euroopan rahaliittoon kuuluvien valtioiden velkakriisi ei ole juuri vaikuttanut Itämeren alueen maihin eli Viroon, Latviaan, Liettuaan, Puolaan ja Venäjään. Syynä on se, että Itämeren alueen maiden julkinen talous on paljon paremmassa kunnossa kuin Etelä-Euroopan maissa. Lisäksi Viron pyrkimys EMU-jäsenyyteen osoittaa, että prosessi on edelleen käynnissä, vaikka jäsenyyden hakemisesta päätettiinkin ennen uusinta kriisiä.

Virossa toiveet elpymisestä ovat vahvistuneet edelleen, kun euroon siirtyminen vuonna 2011 näyttää komission suosituksen jälkeen yhä todennäköisemmältä. Pidämme poliittisista syistä tapahtuvan epäämisen riskiä hyvin vähäisenä. Viennin odotetaan tukevan elpymistä, ja yksi hallituksen suurimmista haasteista tulevina vuosina on työttömyyden vähentäminen ja sitä kautta kulutuksen tukeminen.

Latvian talous vakaantuu, ja tulevien neljännesten aikana on näkyvissä asteittaista elpymistä. Kehitystä tukee todennäköisesti pääasiassa vientisektori. Talouden epävarmuutta lisää poliittinen epävakaus, joka todennäköisesti lisääntyy ennen lokakuun parlamenttivaaleja. Vuoden 2011 budjettiin sisältyvien finanssipolitiikan vakauttamistoimien käsittelyä lykätään todennäköisesti vaalien jälkeiseen aikaan.

Liettuan talous elpyy vähitellen. Liettuan omassa valuutassa tarkasteltuna vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen BKT oli kuitenkin heikoin vuoden 2005 jälkeen. BKT:n tärkeimmät osatekijät heikkenivät edelleen yksityistä kulutusta ja varastoja lukuun ottamatta. Kulutus on kuitenkin edelleen vähäistä, ja kotitaloudet kamppailevat palkkojen laskun ja työttömyyden kasvun kourissa. Odotamme siksi talouskasvun olevan vaimeaa tänä vuonna.

Venäjällä BKT oli ensimmäisten arvioiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä odotettua heikompi, mikä osoittaa, että elpyminen on käynnistynyt odotettua hitaammin. Odotamme kuitenkin kasvun kiihtyvän myöhemmin tänä vuonna viennin vetämänä. Pitkällä aikavälillä suurimmat kasvuun liittyvät riskit liittyvät luottomarkkinoiden vaisuun toimintaan, kapasiteettirajoituksiin energiasektorilla sekä talouden vanhoihin ja tehottomiin rakenteisiin.

Puolan talouden hiipuminen ensimmäisellä neljänneksellä oli tilapäistä, ja uskomme elpymisen jatkuvan. Näkyvissä on aiempaa enemmän merkkejä työmarkkinoiden tasaantumisesta, ja työttömyysasteen odotetaan kääntyvän laskuun tänä vuonna. Sen myötä esimerkiksi investoinnit, luotonanto ja asuntomarkkinat saattavat alkaa jälleen tukea kasvua kuten ennen maailmanlaajuista finanssikriisiä. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että finanssi- ja rahapolitiikkaa aletaan kiristää.

Lisätietoja:

Martti Nyberg, pääekonomisti, 09 165 59941

Reijo Heiskanen, ekonomisti, 09 165 59942

Anders Svendsen, ekonomisti (Puola), +45 3333 3951

Annika Lindblad, ekonomisti (Baltian maat ja Venäjä), 09 165 59940