Finländarnas semesterbudget på samma nivå som i fjol

10.06.10 8:42 | Lehdistötiedotteet

Finländarna konsumerar nästan lika mycket på semestern i år som år 2009. Den genomsnittliga semesterbudgeten denna sommar är 1 560 euro, medan den i fjol uppgick till 1 600 euro. I huvudstadsregionen använder människorna betydligt mer pengar under semestern än till exempel i östra Finland.

 

Den mängd pengar som används under semestern ökar med åldern. De yngsta i undersökningen har en semesterbudget på drygt tusen euro, medan 42-53-åringar spenderar cirka 1 850 euro under semestern. I huvudstadsregionen används mest pengar på semestern, dvs. nästan 2 000 euro, medan semesterbudgeten i östra Finland uppgår till 1 250 euro. Långresenärernas semesterbudget överskrider ofta 3 000 euro, medan de som semestrar hemma använder cirka 750 euro.

Uppfylls planerna?

Nordea har undersökt nordbors semesterbudgeter och -planer enligt samma schema under flera år.

- Genom att jämföra planerat och förverkligat semesterfirande upptäcker man att människorna ofta planerar att göra mer under semestern än vad de faktiskt gör när semestern börjar. I praktiken kan detta innebära att man i stället för en långresa väljer att fira semester i Europa eller att man byter ut Rom mot till exempel Tallinn. Skillnaden mellan planerna och utfallet av dem ser ut att vara konstant från år till år, berättar Nordeas privatekonom Anu Numminen.

Vart reser finländarna i år?

Det lönar sig att beakta skillnaden mellan planerna och utfallet även vad gäller innevarande års semesterplaner. Enligt resultaten tänker allt fler finländare resa inte bara i hemlandet utan också i Europa. Detta kan delvis antyda att konsumenternas förtroende och ekonomiska situation har förbättrats.

- Jämfört med fjolåret är det också iögonenfallande att de svarande som meddelade att de firat semestern hemma i fjol kommer att göra det även i år oftare än andra. De som i fjol reste i Finland planerar i år resor till Baltikum, Norden eller övriga Europa, medan de som i fjol reste i Europa planerar att även i år resa till Europa eller ännu längre bort, berättar Numminen.

Den genomsnittliga semesterbudgeten för barnfamiljer är 1 700 euro. Barnfamiljer tillbringar semestern hemma, i Finland eller de andra nordiska länderna oftare än barnlösa hushåll. I synnerhet hushåll med barn i åldern 7-12 år firar semester i Finland.

- Med tonåringar gör man ofta redan längre resor till Norden, Baltikum och Europa, säger Anu Numminen.

Hur finansieras semestern?

Finländarna finansierar semestern främst med löneinkomster och semesterpenning. Sparmedel och kreditkort används mer på resor till Europa och övriga världen.

- Kreditkort är ett praktiskt betalmedel på utlandsresor om man håller reda på kortet och skyddar PIN-koden till exempel med handen när man knappar in den så att utomstående inte kan se den. Med kortet kan man också ta ut pengar i bankautomater. Om möjligt är det bra att ha till exempel två olika kreditkort med tanke på tekniska störningar. Om till exempel Visa-kortet råkar ut för störningar så fungerar sannolikt MasterCard och tvärtom. Men det lönar sig inte att lägga alla ägg i samma korg utan sprida korten och kontanterna mellan de personer som ingår i ressällskapet och i flera väskor och fickor. Och ta med spärrnumret för korten, säger Anu Numminen.

 

Spärrnumret för kreditkort när man ringer från utlandet är +358 20 333 och fungerar dygnet runt.

I Finland intervjuade Nordea 1064 personer i åldern 18-65 år. Undersökningen utfördes av Synovate under de två första veckorna i maj.

 

 

För ytterligare information:

Anu Numminen, privatekonom, 09 165 88218

Kati Tommiska, koncernkommunikation, 09 165 42320