Finländarnas hantering av sin ekonomi har försämrats

28.06.10 8:30 | Lehdistötiedotteet

Enligt Nordeas undersökning ser hanteringen av den egna ekonomin ut att ha försvagats något från ifjol, då över fyra femtedelar ansåg att de hanterade sin ekonomi väl. Nu anser endast två av tre finländare att deras penningärenden är i skick.

- Skillnaden jämfört med ifjol ser stor ut men kan delvis bero på att undersökningsmetoden ändrades från telefonintervju till en webbpanel. Å andra sidan har även åldersintervallet minskats från 15-70-åringar ifjol till 18-65-åringar i år, berättar Nordeas privatekonom Anu Numminen.

Var femte är pank före avlöningsdagen
Var femte av dem som deltog i undersökningen berättar att de slösat upp lönen före följande avlöningsdag. I synnerhet unga och barnfamiljer tenderar att vara panka före lönebetalningen. I synnerhet i hushåll med en årsinkomst på mindre än 30 000 euro har man förlorat nattsömnen. Av dessa berättar nästan var fjärde att de vakat mer än en gång under den senaste månaden.

- Bland alla deltagare säger var tionde att de fått betalningspåminnelser. Sex procent säger att de inte längre har kontroll över sina penningärenden. Det här är mycket oroväckande, säger Numminen.

De hushåll som valde minst två svaghetsfaktorer och som ansåg att de inte behärskar sina penningärenden väl klassificerades som hushåll med svag hantering av ekonomin. Dessa hushåll kännetecknas av:

  • årsinkomst på under 30 000 euro, i synnerhet under 10 000 euro
  • i allmänhet 18-29 år gamla
  • över hälften uppgav att de vakat mer än en gång i månaden på grund av penningbekymmer
  • över hälften berättade att de fått betalningspåminnelser
  • nästan fyra femtedelar var panka före följande avlöningsdag 

Metoder för hantering av ekonomin
Man frågade även vilka åtgärder de som inte har ekonomin under kontroll har vidtagit för att förbättra skötseln av penningärendena. Var femte svarade att de gjort upp en budget åt sig. Nästan var fjärde meddelade att de börjat spara regelbundet. Enligt undersökningen tenderar män att förbättra sin ekonomi något aktivare än kvinnor.

- Även vad gäller penningärenden är det lättare att förebygga problem och dessutom blir det billigare i slutändan. Ta tjuren vid hornen om penningärendena bekymrar och red ut din situation med hjälp av en budget. Be vid behov om hjälp till exempel av din bank, uppmanar Nordeas privatekonom Anu Numminen.

Undersökningen genomfördes av Synovate i början av maj. Sammanlagt 1 064 personer i åldern 18-65 år intervjuades i Finland.

 

För ytterligare information:
Anu Numminen, privatekonom, 09 165 42653
Anni Kuusisto, koncernkommunikation, 09 165 42653