Suomalaisten oman talouden hallinta heikentynyt

28.06.10 8:30 | Lehdistötiedotteet

Nordean tutkimuksen mukaan oman talouden hallinta näyttää hieman heikentyneen viime vuodesta, jolloin useampi kuin neljä viidestä hallitsi taloutensa omasta mielestään hyvin. Nyt vain kaksi kolmesta suomalaisesta kertoo raha-asioiden olevan kunnossa.

- Ero viime vuoteen näyttää suurelta, mutta se saattaa osin selittyä tutkimusmenetelmän muutoksella puhelinhaastattelusta internet-paneeliin. Toisaalta myös ikähaarukkaa on tänä vuonna kavennettu 18-65 -vuotiaisiin edellisvuoden 15-70 -vuotiaista, kertoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Anu Numminen.

Joka viidennellä matti kukkarossa ennen palkkapäivää
Joka viides kyselyyn vastanneista kertoo kuluttaneensa palkkansa ennen seuraavaa palkkapäivää. Varsinkin nuoret ja lapsiperheet elävät matti kukkarossa juuri ennen palkanmaksua. Rahahuolien vuoksi yöunensa ovat menettäneet etenkin alle 30 000 euroa vuodessa ansaitsevat taloudet, joista lähes joka neljäs kertoo valvoneensa useammin kuin kerran viimeisen kuukauden aikana.

- Kaikista vastanneista joka kymmenes kertoo saaneensa maksumuistutuksia. Kuusi prosenttia puolestaan sanoo, ettei enää hallitse raha-asioitaan. Tämä on erittäin huolestuttavaa, Numminen jatkaa.

Raha-asiansa heikosti hoitaviksi luokiteltiin vastaajat, jotka valitsivat vähintään kaksi heikkoustekijää eivätkä kokeneet hallitsevansa raha-asioitaan hyvin. Näille talouksille on tunnusomaista:

  • tulot alle 30 000 euroa vuodessa, erityisesti alle 10 000 euroa vuodessa
  • usein 18-29 -vuotiaita
  • yli puolet ilmoitti valvoneensa rahahuolien takia useammin kuin kerran kuukaudessa
  • yli puolet kertoi saaneensa maksumuistutuksia
  • lähes neljällä viidestä matti kukkarossa ennen seuraavaa palkkapäivää

Keinot talouden hallintaan
Vastaajilta, joilla talous ei ole niin hyvin hallinnassa kysyttiin myös, mitä toimenpiteitä he ovat tehneet parantaakseen raha-asioidensa hoitoa. Joka viides vastanneista kertoo tehneensä itselleen tulo- ja menoarvion. Lähes joka neljäs ilmoitti aloittaneensa säännöllisen säästämisen. Tutkimuksen valossa miehet näyttävät olevan hieman naisia aktiivisempia taloustilanteen parantamisessa.

- Raha-asioidenkin kanssa ongelmien ennaltaehkäisy on helpompaa ja tulee lopulta halvemmaksi. Jos rahahuolet valvottavat, tartu härkää sarvista ja selvitä tilanteesi tulo- ja menoarvion avulla. Tarvittaessa hae apua vaikkapa omasta pankista, kehottaa Nordean yksityistalouden ekonomisti Anu Numminen.

Tutkimuksen toteutti Synovate toukokuun alussa. Se haastatteli Suomessa 1064 henkilöä, jotka olivat iältään 18-65 -vuotiaita.

Lisätietoja:
Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti p. 09 165 42653
Anni Kuusisto, konserniviestintä, p. 09 165 42653