Tingsrätten biföll Nordeas ståndpunkt i placeringstvisten

29.06.10 15:01 | Lehdistötiedotteet

Tingsrätten i Mariehamn har avgjort placeringstvisten gällande Nordeas Mermaid-masslån. Tingsrätten gav sitt avgörande i dag. Rätten biföll Nordeas ståndpunkt i tvisten.

- Det är beklagligt att man var tvungen att behandla ett ärende mellan en kund och Nordea i rätten. Vi är ändå nöjda över att tingsrättens avgörande stöder Nordeas syn på saken, säger regionchef Jan Söderholm.

Detaljerna i domstolens avgörande kommenteras inte offentligt.

För ytterligare information:
Jan Söderholm, regionchef, (02) 458 3130
Kati Tommiska, presschef, (09) 1654 2320