Nordean osavuosikatsaus – 2. neljännes 2010

21.07.10 7:00 | Lehdistötiedotteet

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:

“Asiakastoiminnot tekivät hyvää tulosta. Uusia avain- ja private banking ‑asiakkaita on saatu ennätysmäärä ja asiakassuhteita suurten yritysasiakkaiden kanssa on tiivistetty. Markkinaosuudet kasvoivat ja asiakassegmenttien tuotot nousivat 9 prosenttia.

Konsernin tulos oli odotustemme mukainen. Rahoituskate on pysynyt hyvällä tasolla matalasta korkotasosta huolimatta ja nettomääräiset palkkiotuotot ovat kasvaneet. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä heikkeni vahvasta ensimmäisestä neljänneksestä.

Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että vahvoihin asiakassuhteisiin perustuvaa toimintamallia on kehitetty edelleen ja konsernin kasvuhankkeet ovat edenneet. Nämä luovat yhdessä vahvan pohjan pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiselle.” (Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2.)

Toinen neljännes verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen:

  • Yritysasiakkailta saadut tuotot kasvoivat 10 prosenttia ja henkilöasiakkailta saadut tuotot 7 prosenttia.
  • Avain- ja private banking -asiakkaiden määrä kasvoi 73 000:lla eli 2,6 prosenttia.
  • Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 28 prosenttia ja luottotappiotaso laski 26 pisteeseen, kun Tanskan valtion takausjärjestelmään liittyviä luottotappioita ei oteta huomioon. Ongelmaluottojen kasvu tasaantui ja niiden määrä väheni hieman.
  • Liikevoitto laski 17 prosenttia käypään arvoon arvostettavien erien heikentyneen nettotuloksen vuoksi.
  • Näkymät . Pohjoismaiden talousnäkymät ovat parantuneet. Nordea odottaa luottotappioiden nettomäärän olevan vuonna 2010 pienempi kuin vuonna 2009. Luottosalkun laatu vakaantuu edelleen makrotalouden elpyessä. Riskisopeutetun tuloksen odotetaan edelleen olevan vuonna 2010 pienempi kuin vuonna 2009 konsernin varainhallinnan ja Marketsin tuottojen laskun vuoksi. (Näkymistä enemmän s. 9.)
Keskeiset tunnusluvut
Miljoonaa euroa
Q2 2010Q1 2010Muutos, %Q2 2009Muutos, %1-6/101-6/09Muutos, %
Rahoituskate1 2491 23511 305-42 4842 661-7
Liiketoiminnan tuotot2 1612 303-62 359-84 4644 638-4
Tulos ennen luottotappioita9751 139-141 243-222 1142 432-13
Luottotappiot, netto-245-261-6-425-42-506-781-35
Luottotappiotaso (vuositasolla), pistettä3537573655
Liikevoitto730878-17818-111 6081 651-3
Riskisopeutettu tulos516678-24777-341 1941 524-22
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa0,130,160,150,290,34
Oman pääoman tuotto, %9,511,312,010,412,8

Lisätietoja:

Christian Clausen, konsernijohtaja+46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja+46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet+46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä(09) 165 42320