Nordea: Förmågan att sköta bostadslån fortfarande god i Finland

01.09.10 13:38 | Lehdistötiedotteet

Hushållens förmåga att sköta sina bostadslån var fortfarande god under första hälften av 2010. Uppgången i bostadspriserna har dock resulterat i en svag uppgång i indexet: I slutet av observationsperioden var indextalet för Nordeas bostadsindex 31,8, medan det i slutet av fjolåret var 31,1. Skötseln av bostadslånen underlättas betydligt av den fortsatt rekordlåga räntenivån.

 

Under observationsperioden sjönk den genomsnittliga räntan från 2,0 procent under sista kvartalet 2009 till 1,9 procent. Bostadsindexet steg mest i Borgå, Rovaniemi och Kajana. Däremot sjönk indextalet något i Lahtis, S:t Michel och Kotka.

- Förmågan att sköta bostadslån var svagast i Helsingfors (45,6) och bäst i Kotka samt Björneborg (21,4). Den månatliga kostnaden för Helsingforshushållens bostadslån steg till 796 euro, en ökning med närmare 30 euro i månaden. I Björneborg steg hushållens lånekostnad endast med 8 euro från årsskiftet och uppgår nu till 307 euro, berättar ekonom Reijo Heiskanen.

Bostadspriserna i hela landet steg en aning. Det genomsnittliga bostadspriset för hela landet är 163 277 euro. I Helsingfors är det 271 872 euro, och den förmånligaste bostaden får man nu i Björneborg där den kostar 104 755 euro.

Även om bostadspriserna har stigit är den månatliga lånekostnaden mycket låg till följd av den rekordlåga räntenivån. Man får emellertid inte låta de låga räntekostnaderna styra beslutsfattandet i alltför hög grad. När man planerar köp av bostad och gör upp låneskötselkalkyler ska man beakta den kommande uppgången i räntorna. Banken kalkylerar i dag med en ränta på 6 procent.

- Med den nuvarande räntenivån ska man under inga omständigheter planera ett nytt bostadslån som närmar sig den övre gränsen för ens betalningsförmåga. Det är även vettigt att välja ränteskydd medan räntorna ännu är låga, säger privatekonom Anu Numminen.

 BostadsprisLåne-
utgifter/mån.
Index 
4/2009
Index 
1/2010
Index 
2/2010
Förändring
Q4-Q2
Hela landet16327747831,131,531,8+0,7
Helsingfors27187279644,545,245,6+1,1
Esbo23616069137,338,138,1+0,8
Borgå16619548629,230,132,0+2,8
Vanda19146256034,334,935,3+1,0
Tammerfors16704048931,432,032,4+1,0
Tavastehus13708840128,027,528,3+0,3
Kuopio14400042127,329,029,2+0,9
Åbo14277141827,528,129,0+1,5
Joensuu13271038827,827,428,1+0,3
S:t Michel12349436126,827,726,6– 0,2
Villmanstrand12879437725,725,926,5+0,8
Jyväskylä13655040026,826,726,9+0,1
Vasa12702737224,325,524,7+0,4
Uleåborg12756537324,224,425,0+0,8
Lahtis12226635826,025,525,4– 0,6
Seinäjoki11566133824,225,124,20,0
Karleby11758124423,224,124,2+1,0
Kotka10713631421,520,521,4– 0,1
Rovaniemi12257335922,925,124,9+2,0
Björneborg10475530721,120,721,4+0,3
Kajana11028532320,720,922,4+1,7

I Nordeas bostadsindex har låneutgifterna beräknats för en bostad på 76,8 kvadratmeter, vilket enligt Statistikcentralen är medelstorleken på bostäderna i Finland. Kunden i exemplet har tagit upp lån motsvarande 70 procent av anskaffningspriset på bostaden och lånetiden är 25 år.

Utgångspunkten är att låneutgifterna före skatteavdrag inte får överstiga 25 procent av hushållets bruttoinkomster. Indextalet 100 beskriver ett läge då hushållet använder 25 procent av sina bruttoinkomster till utgifter för bostadslånet. Ju lägre siffran är desto bättre är hushållets förmåga att sköta bostadslån för exempelbostaden i indexet just nu.

För ytterligare information: 
Anu Numminen, privatekonom, (09) 165 88218
Reijo Heiskanen, ekonom, (09) 165 59942
Kati Tommiska, koncernkommunikation, (09) 165 42320