Nordean vuoden 2011 nimitysvaliokunta valittu

24.09.10 18:06 | Lehdistötiedotteet

Nordean varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2010 päätettiin perustaa nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehdä vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksia, jotka koskevat hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioita.

Nimitysvaliokunnan muodostavat Nordean niiden neljän äänioikeudeltaan suurimman osakkeenomistajan edustajat, jotka haluavat osallistua valiokunnan työskentelyyn. Kullakin näistä osakkeenomistajista on oikeus nimittää yksi jäsen. Myös hallituksen puheenjohtaja on nimitysvaliokunnan jäsen.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano:
Torbjörn Magnusson, toimitusjohtaja, If, Sampo Oyj:n nimittämä
Kristina Ekengren, kanslianeuvos, elinkeinoministeriö, Ruotsin valtio
Mogens Hugo, Nordea-fondenin puheenjohtaja
Annika Andersson, omistajaohjauksesta vastaava johtaja, Fjärde AP-fonden
Hans Dalborg, hallituksen puheenjohtaja

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi on valittu Torbjörn Magnusson.

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24. maaliskuuta 2011.

Osakkeenomistajan, joka haluaa tehdä ehdotuksen nimitysvaliokunnalle, tulee toimittaa se kirjallisena viimeistään 31. joulukuuta 2010. Ehdotukset tehdään Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com tai lähetetään osoitteeseen:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12