Stort avtal om fastighetsfinansiering till Nordea i Finland

04.10.10 9:00 | Lehdistötiedotteet

Nordea har köpt en del av de finländska aktiviteterna i Eurohypo AG:s fastighetskreditportfölj. Avtalet omfattar bl.a. finansieringsavtalet för affärsfastigheten Forum.

- Det här viktiga avtalet befäster Nordeas ställning som fastighetsfinansiär. Avtalet ger även en signal till internationella placerare att Nordea intresserar sig för att finansiera fastighetskreditportföljer med ett gott kreditbetyg, säger Timo Nyman som är chef för enheten som ansvarar för tjänsterna inom fastighets- och byggnadsbranschen.

Nordea har köpt en andel på över 200 miljoner euro av Eurohypo AG:s portfölj.

Avtalet offentliggjordes idag på Expo Real-mässan som ordnas i München. Expo Real är en av världens största mässor för kommersiella fastigheter. Nordea deltar i evenemanget.

För ytterligare information:

Timo Nyman, enhetschef, (09) 165 56621

Kati Tommiska, koncernkommunikation, (09) 165 42320