Allt fler unga vuxna saknar arbete eller studieplats i Finland

29.10.10 8:30 | Lehdistötiedotteet

Enligt Nordeas undersökning är allt fler unga vuxna finländare helt utanför arbets- eller studielivet. Andelen arbetande och studerande unga är nästan oförändrad jämfört med 2007. Andelen 18-29-åringar utan arbete eller studieplats har däremot nästan fördubblats på tre år.

- För närvarande arbetar fyra av tio av dem som svarat. Andelen heltidssysselsatta har minskat från 38 till 32 procent. Av de äldre i ålderskategorin 26-29 år arbetar dock mer än hälften på heltid. En av tjugo av dem som deltog i undersökningen arbetar på deltid och en på hundra är företagare. Trots den ekonomiska recessionen ser antalet personer på föräldraledighet inte ut att ha ökat, berättar privatekonom Anu Numminen.

Hälften av de unga vuxna studerar. Situationen har inte förändrats sedan 2007. Var tredje 22-25 år gammal svarare jobbar vid sidan av studierna.

- Att studera på heltid utan att jobba vid sidan om ser ut att ha ökat något jämfört med undersökningen för tre år sedan. I synnerhet personer i åldern 18-21 år studerar utan att jobba vid sidan om, säger Numminen. 

Arbetssituationen för både dem som jobbar på heltid och dem som studerar är bäst i huvudstadsregionen och sämst i norra Finland.

Var tionde saknar arbete eller studieplats 
I dag saknar nästan en av tio svarare arbete eller studieplats, medan motsvarande siffra 2007 var en på tjugo. Fem procent av dem som deltog i undersökningen är arbetslösa. Arbetslösheten ser ut att vara ett problem särskilt för de yngsta männen. Även om skillnaden mellan män och kvinnor inte är stor, är männen oftare arbetslösa i alla åldersgrupper.

Ett nytt fenomen jämfört med den föregående undersökningen är personer som håller ett “mellanår”, som reser eller som valt alternativet “annan”. Deras andel uppgick till totalt 4 procent i undersökningen. De som hör till denna grupp tillhör oftast den yngsta gruppen i åldern 18-21 år. Regionalt sett är det vanligast för personer i norra Finland att vara utan jobb eller studieplats.

- Just nu hotas en tiondedel av våra unga vuxna att hamna utanför samhället. Ungdomsarbetslöshet är ett allvarligt problem som kräver effektiva ingripanden. Även yrkesutbildningen efter grundskolan och gymnasiet måste snabbas upp, så att unga vuxna snabbare kommer in i arbetslivet och kan börja bygga ett eget liv, säger Anu Numminen.

Undersökningen genomfördes av Synovate i augusti. För undersökningen intervjuades unga vuxna i åldern 18-29 år i Finland, Sverige, Norge och Danmark. I Finland intervjuades 1 000 personer.

 

För ytterligare information:
Anu Numminen, privatekonom, tfn 09 165 88218
Anni Kuusisto, koncernkommunikation, tfn 09 165 42653