Nuoret aikuiset aiempaa useammin ilman työtä tai opiskelupaikkaa

29.10.10 8:30 | Lehdistötiedotteet

Nordean tutkimuksen mukaan nuorista aikuisista aiempaa useampi on kokonaan työ- tai opiskeluelämän ulkopuolella. Työssä käyvien ja opiskelevien nuorten osuus on säilynyt lähes ennallaan vuoteen 2007 verrattuna. Ilman työtä tai opiskelupaikkaa jääneiden 18-29-vuotiaiden osuus on puolestaan lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa.

- Työelämässä on tällä hetkellä neljä kymmenestä vastaajasta. Kokopäivätyötä tekevien osuus on pienentynyt 38 prosentista 32 prosenttiin. Vanhimmista 26-29-vuotiaista vastaajista kuitenkin jo yli puolet työskentelee kokopäiväisesti. Osa-aikatyössä on yksi kahdestakymmenestä tutkimukseen vastanneesta ja yrittäjänä yksi sadasta. Koetusta talouden taantumasta huolimatta vanhempainvapaalla olevien määrä ei näytä lisääntyneen, kertoo yksityistalouden ekonomisti Anu Numminen.

Nuorista aikuisista puolet opiskelee. Tilanne ei ole muuttunut vuodesta 2007. Joka kolmas 22-25-vuotiaista vastaajista käy opintojen ohella myös töissä.

- Päätoiminen opiskelu ilman sivutöitä näyttää kuitenkin hieman lisääntyneen kolmen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Etenkin 18-21-vuotiaat opiskelevat käymättä töissä, Numminen jatkaa.

Sekä kokoaikaisesti työskentelevien että opiskelijoiden työtilanne on paras pääkaupunkiseudulla ja heikoin Pohjois-Suomessa.

Joka kymmenes ilman töitä tai opiskelupaikkaa
Työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella on vastaajista nyt lähes joka kymmenes, kun vuonna 2007 näin vastasi joka kahdeskymmenes. Työttömänä tutkimukseen vastanneista on viisi prosenttia. Työttömyys näyttää olevan erityisesti nuorimpien miesten ongelma. Vaikka sukupuolten väliset erot eivät ole suuria, miehet kärsivät naisia useammin työttömyydestä kaikissa ikäryhmissä.

Uusi ilmiö edelliseen tutkimukseen verrattuna ovat ns. välivuoden pitäjät, matkustelevat tai vaihtoehdon “muu” valinneet, joita tutkimuksessa oli yhteensä 4 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluvat painottuvat erityisesti nuorimpaan 18-21-vuotiaiden ikäryhmään. Alueellisesti ilman työtä ja opiskelupaikkaa olevia väliinputoajia on muita useammin Pohjois-Suomessa.

- Tällä hetkellä kymmenesosaa nuorista aikuisistamme uhkaa yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen. Nuorisotyöttömyys on vakava ongelma, johon täytyy puuttua tehokkaasti. Myös ammatillisten opintojen jatkamista peruskoulun ja lukion jälkeen täytyy nopeuttaa, jotta nuoret aikuiset pääsevät nopeammin kiinni työelämään ja oman elämän rakentamisen alkuun, Anu Numminen painottaa.

Tutkimuksen toteutti Synovate elokuussa. Se haastatteli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa nuoria aikuisia, jotka olivat iältään 18-29-vuotiaita. Suomessa tehtiin 1000 haastattelua.

Lisätietoja:

Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti p. 09 165 88218
Anni Kuusisto, konserniviestintä, p. 09 165 42653