Baltic Rim Outlook: takaisin kasvu-uralle

01.11.10 12:00 | Lehdistötiedote

Kriisi näyttää jääneen taakse Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä muutaman raskaan vuoden jälkeen. Kasvuluvut alkavat jälleen olla positiivisia. Viro liittyy pian euromaiden joukkoon, mikä on vahva osoitus siitä, että Baltian maat ovat siirtyneet uudelle aikakaudelle.

Vienti on toiminut kasvun veturina elpymisen alkuvaiheessa koko alueella, kun taas kotimaisten talouksien kehitys on ollut vaihtelevaa. Puolassa kehitys on selvästi nopeinta, Venäjällä vauhti on kiihtymässä ja Baltiassa kotimaisen kysynnän piristyminen on edelleen tahmeaa.

Virossa elpyminen on tapahtunut viennin ehdoilla. Kulutus on edelleen haavoittuvaista, vaikka työmarkkinatilanne onkin alkanut kohentua. Euron käyttöönoton odotetaan vahvistavan luottamusta talouteen sekä kotimaassa että ulkomailla, mikä tukee elpymistä. Julkinen talous on kestävällä tasolla, mutta edessä on muita haasteita, kuten esimerkiksi kiihtyvä inflaatio ja laaja pitkäaikainen työttömyys.

Latviassa painopisteenä on valtiontalouden vakauttaminen. Budjettivaje pitäisi saada kutistettua alle kuuteen prosenttiin BKT:stä vuonna 2011. Tämä ei ole helppoa, sillä vuonna 2009 vaje oli 10,2 prosenttia. Taloudessa on kuitenkin selkeästi näkyvissä asteittaista elpymistä, joskin kotimaan taloudessa merkkejä siitä ei juuri näy. Äskettäisten vaalien lopputulos oli hyvä uutinen markkinoille, mutta uskottavuutta on pidettävä yllä, jotta paikallisten markkinoiden olosuhteet pysyvät myönteisinä.

Liettuassa BKT on kaukana tasosta, jolla se oli ennen kriisiä. Siksi elpyminen on tarpeen myös kotimaan taloudessa. Kasvun odotetaan tänä vuonna jäävän vaisuksi, mutta parempaa on odotettavissa vuonna 2011. Vientikysynnän hidastuminen saattaa kuitenkin pitää talouden heikkona vielä pitkään. Myös budjettileikkauksia ja rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Valtiontalouden vakaus on välttämätöntä, jotta kestävä kasvu on mahdollista.

Venäjällä kasvu on hidastunut vuoden jälkipuoliskolla. Tämä viittaa siihen, että vuoden 2010 kasvu jää aiempia ennusteita vähäisemmäksi. Etenkin maataloussektorilla kasvu on pysähtynyt kuivan kesän vuoksi. Inflaatio on kiihtynyt, mutta emme usko sen nousevan kaksinumeroisiin lukuihin ennustejakson aikana. Budjettivaje pysyy melko suurena huolimatta esimerkiksi öljyn hintojen noususta ja yksityistämissuunnitelmista.

Puolan talouskasvu kiihtyy entisestään ja melkein kaikki kasvutekijät toimivat nyt täysillä maailmanlaajuisen kriisin jälkeen. Odotamme kuitenkin, että vauhti hiipuu myöhemmin tänä vuonna ja ensi vuoden alkupuoliskolla. Eniten huolta aiheuttaa tällä hetkellä finanssipolitiikka etenkin ensi vuonna pidettävien vaalien vuoksi. Keskuspankki on huomion kohteena, sillä ensimmäisen koronnoston aika alkaa pian olla käsillä.

Lisätietoja:
Anders Svendsen, ekonomisti (Puola), +45 3333 3951
Annika Lindblad, ekonomisti (Baltian maat ja Venäjä), (09) 165 59940
Aurelija Augulyte, ekonomisti (Venäjä), +45 3333 6437
Kati Tommiska, lehdistöpäällikkö, (09) 165 42320