Lähes puolet suomalaisista pariskunnista riitelee rahasta

09.11.10 9:00 | Lehdistötiedotteet

Nordean tutkimuksen mukaan useimmilla suomalaisilla pariskunnilla on yhteinen talous. Joka toisella talous kattaa myös henkilökohtaiset menot. Silti raha aiheuttaa yllättävän usein myös riitoja.

Erityisesti naimisissa olevilla sekä keski-iän ylittäneillä suomalaisilla talous on yhteinen. Runsas viidennes vastaajista jakaa talouden kulut suhteessa perheen tuloihin ja jättää loput rahat henkilökohtaisia menoja varten.

- Joka kuudes pari jakaa talouden kulut puoliksi ja loput rahat jäävät omaan käyttöön. Erityisesti nuoret kertovat jättävänsä rahaa henkilökohtaisia menojaan varten. Näin tekevät myös avoliitossa elävät, kertoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Anu Numminen.

Oma vai yhteinen tili?

Pariskunnilla voi olla yhteinen talous, mutta erilliset tilit. Kahdeksan kymmenestä kertoo, että perheessä on erilliset raha-/palkkatilit. Joka viidennellä on puolison kanssa yhteinen pankkitili perheen talousmenoja varten. Tämä on tavallista erityisesti perheissä, joissa parilla on yhteisiä alaikäisiä lapsia.

- Ainoastaan joka kuudennen vastaajan palkka ohjautuu suoraan puolison kanssa yhteisissä nimissä olevalle tilille. Uusperheissä raha-asiat näytetään pidettävän muita useammin tarkemmin erillään, Numminen tietää.

Yhteistaloutta suosivat suomalaiset pitävät kuitenkin säästöt omissa nimissään. Näin on erityisesti avoliitossa asuvilla ja naisilla jotka ansaitsevat puolisoaan enemmän. Seitsemällä prosentilla vastaajista on lisäksi omia salaisia säästöjä tai sijoituksia, joista puoliso ei ole tietoinen.

Lähes joka toinen pariskunta riitelee joskus rahasta

Lähes puolet pareista riitelee rahasta ainakin joskus, nuoret useammin kuin vanhemmat. Joka kymmenes kokee perheen raha-asioista puhumisen puolison kanssa vaikeaksi. Uusperheissä rahan käytöstä sopiminen tuottaa muita perhetyyppejä enemmän päänvaivaa.

Raha-asioista sopimisen vaikeus saattaa ilmetä riitelyn lisäksi mm. ostosten piilottelemisena puolisolta, ostosten hinnan kaunisteluna tai puolison rahankäyttötottumusten paheksumisena. Puolisoiden samanlainen suhtautuminen rahan käyttöön ja säästämiseen näyttääkin olevan tärkeää, jos puolisoilla on yhteinen talous tai yhteisiä pankkitilejä.

- Hieman yllättävä on myös tutkimustulos, jonka mukaan tyytymättömyyttä raha-asioihin on enemmän perheissä, joissa nainen ansaitsee miestään enemmän. Mies ansaitsee puolisoaan enemmän kolmessa taloudessa neljästä. Nainen yhdessä neljästä. Tutkimus ei kuitenkaan kerro, onko tyytymätön osapuoli miestään enemmän ansaitseva nainen vai vaimoaan vähemmän ansaitseva mies, sanoo Numminen.

Tutkimustyö tehtiin 24.9.- 4.10.2010 internetpaneelia käyttäen. Paneeli muodostaa edustavan otoksen Suomen väestöstä. Haastattelut tehtiin haastateltavien sukupuoli, ikä ja asuinpaikka huomioon ottaen. Tutkimuksessa haastateltiin 18-65-vuotiaita, jotka ovat naimisissa tai avoliitossa. Suomessa haastateltiin 1091 henkilöä.

Lisätietoja:
Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti, p. 09 165 88218
Anni Kuusisto, konserniviestintä, p. 09 165 42653