Nästan hälften av de finländska paren grälar om pengar

09.11.10 9:00 | Lehdistötiedotteet

Enligt en undersökning som Nordea gjort har de flesta finländska paren gemensam ekonomi. För hälften omfattar ekonomin också personliga utgifter. Ändå orsakar pengar förvånansvärt ofta gräl.

I synnerhet gifta och medelålders finländska par brukar ha gemensam ekonomi. Drygt en femtedel av svararna delar på hushållskostnaderna proportionellt enligt inkomsterna och lämnar det som blir över för sina personliga utgifter.

- Vart sjätte par delar hushållskostnaderna jämnt och lämnar resten av pengarna för eget bruk. I synnerhet unga säger sig lämna pengar för personliga utgifter. Det gör också sambor, berättar Anu Numminen, privatekonom på Nordea.

Eget eller gemensamt konto?

Par kan ha gemensam ekonomi men separata konton. Åtta av tio berättar att familjen har separata penning-/lönekonton. Var femte har ett gemensamt konto med sin partner för familjens hushållsutgifter. Detta är vanligt i synnerhet bland familjer där paret har gemensamma minderåriga barn.

- Endast var sjätte svarares lön sätts direkt in på ett konto som är gemensamt för bägge partner. I ombildade familjer verkar det vara vanligare att hålla penningärendena separerade än i andra familjer, säger Numminen.

De finländare som föredrar gemensam ekonomi förvarar ändå sina sparmedel i eget namn. Detta är fallet i synnerhet för sambor och kvinnor som förtjänar mer än sin partner. Sju procent av svararna har dessutom egna hemliga sparmedel eller placeringar som partnern inte är medveten om.

Nästan vartannat par grälar ibland om pengar

Nästan hälften av paren grälar om pengar åtminstone ibland, de yngre mer ofta än de äldre. Var tionde upplever att det är svårt att tala om familjens penningärenden med partnern. I ombildade familjer är det svårare att komma överens om penninganvändningen än i andra slags familjer.

Svårigheten att komma överens i penningärenden kan förutom till gräl leda till att man bland annat gömmer inköp för sin partner, att man avrundar priserna nedåt eller fördömer den andra partnerns penninganvändning. Det verkar vara viktigt att partnerna har ett likadant förhållande till penninganvändningen och sparandet om de har gemensam ekonomi eller gemensamma bankkonton.

- Ett annat något överraskande resultat av undersökningen är att man är mer missnöjd med skötseln av penningärendena i familjer där kvinnan förtjänar mer än mannen. I tre av fyra hushåll förtjänar mannen mer än kvinnan. Kvinnan förtjänar mer i ett hushåll av fyra. Av undersökningen framgår det emellertid inte om den missnöjda partnern är kvinnan som förtjänar mer än mannen eller mannen som förtjänar mindre än kvinnan, berättar Numminen.

Undersökningen gjordes 24.9-4.10.2010 som en webbpanel. Panelen utgör ett representativt urval av Finlands befolkning. Intervjuerna gjordes med beaktande av de intervjuades kön, ålder och boningsort. I undersökningen intervjuades 18-65 år gamla personer som är gifta eller sambor. I Finland intervjuades 1 091 personer.

För ytterligare information:
Anu Numminen, privatekonom, tfn 09 165 88218
Anni Kuusisto, koncernkommunikation, tfn 09 165 42653