Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2011

13.01.11 14:45 | Lehdistötiedotteet

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2010. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, Sampo Oyj:n nimittämä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Kristina Ekengren, Ruotsin valtion nimittämä; Mogens Hugo, Nordea-fondenin nimittämä; Annika Andersson, Fjärde AP-fondenin nimittämä, ja Hans Dalborg, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan ehdotus uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi julkistettiin 22. joulukuuta 2010. Nimitysvaliokunta julkistaa 24. maaliskuuta 2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät muut asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen jäsenet valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa Hans Dalborgia. Hän on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenmäärä vähenee yhdeksään.

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell, Björn Savén ja Kari Stadigh ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Björn Wahlroos.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Lars G Nordströmiä lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Enemmistö hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on siten riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Lars G Nordström toimi Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtajana 13. huhtikuuta 2007 asti. Björn Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajien valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että KPMG AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja että yhtiökokous vahvistaa ne seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 252 000 euroa, varapuheenjohtajalle 97 650 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 75 600 euroa. Lisäksi palkkiovaliokunnan, luottovaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 16 600 euron palkkio ja muille jäsenille kullekin 12 900 euron palkkio. Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 792 81 12