Högsta domstolen avgjorde placeringstvisten till Nordeas fördel

17.01.11 11:47 | Lehdistötiedotteet

Helsingfors tingsrätt förpliktade Nordea år 2008 att ersätta de placeringsförluster jämte räntor som åsamkats Åke och Leena Blomqvist. Nordea överklagade ärendet till hovrätten som gav sitt beslut i juni 2009. Hovrätten avgjorde ärendet till Nordeas fördel.

Blomqvists överklagade domen till Högsta domstolen som avgjorde ärendet på samma sätt som hovrätten.

- Det är beklagligt att domstolen överhuvudtaget fått behandla ett ärende mellan kunden och Nordea och att behandlingen tagit så lång tid. Vi är dock nöjda med att också Högsta domstolen avgjorde ärendet till Nordeas fördel, säger direktör Lauri Hallberg från Nordea Livförsäkring.

Ytterligare information:
Kati Tommiska, koncernkommunikation, (09) 165 42320