Nordea: Förmågan att sköta bostadslån fortfarande god i Finland

31.03.11 8:00 | Lehdistötiedotteet

Hushållens förmåga att sköta bostadslån var fortfarande god i Finland i slutet av 2010. Den svaga uppgången i bostadspriserna och räntorna har emellertid lett till en lindrig uppgång i indexet: Nordeas bostadsindex låg i slutet av granskningsperioden på 32,7 punkter, jämfört med 32,0 i slutet av fjolåret. Den fortsatt rekordlåga räntenivån underlättar betydligt skötseln av bostadslånen.

I genomsnitt steg räntan emellertid från 1,9 procent under andra kvartalet 2010 till 2,2 procent. Bostadsindexet steg mest i Vasa, Helsingfors och Karleby. Däremot sjönk indexet något i Kajana, Kuopio, Uleåborg och Åbo.

Förmågan att sköta bostadslånet var sämst i Helsingfors (47,2) och bäst i Kajana (21,1). Den genomsnittliga månatliga kostnaden för bostadslånet i hushåll i Helsingfors steg till 833 euro, dvs. nästan 35 euro mer i månaden. I hushåll i Kajana sjönk däremot lånekostnaden från slutet av juni med 8 euro och är nu 308 euro.

Bostadspriserna steg något i hela landet. Det genomsnittliga bostadspriset i hela landet var 163 891 euro i slutet av fjolåret. I Helsingfors var priset 274 867 euro, medan de billigaste bostäderna fanns i Kajana där snittpriset var 101 760 euro.

- Även om både bostadspriserna och räntorna har stigit något medför den fortsatt rekordlåga räntenivån tills vidare rätt låga månatliga lånekostnader. Man ska ändå inte låta de låga kostnaderna styra beslutsfattandet i alltför hög grad utan i stället beakta den kommande uppgången i räntorna när man planerar bostadsköp och gör upp lånekalkyler, säger Nordeas ekonom Pasi Sorjonen.

Banken räknar med en ränta på 6 procent när den gör upp kalkyler åt kunden. Räntorna är fortfarande på väg upp, och därför ska man inte ta lån som ligger nära den egna betalningsgränsen med den nuvarande räntenivån.

- Om man har mycket bostadslån i förhållande till inkomsterna, vilket är vanligt bland dem som köper sin första bostad eller just byggt ett hus åt sig, är det motiverat att använda ränteskydd, påminner privatekonom Anu Numminen.

 

 BostadsprisLåneutgift/mån.Index 2/2010Index 3/2010Index 4/2010Förändr.
Q2-Q4
Hela landet163 89149732,032,532,7+0,7
Helsingfors274 86783345,946,547,5+1,6
Esbo239 00272438,339,139,4+1,1
Borgå170 41951632,332,933,6+1,3
Vanda193 38258635,435,936,5+1,1
Tammerfors166 88650632,533,033,1+0,6
Tavastehus139 31542228,229,129,4+1,2
Kuopio140 85142729,829,729,2-0,7
Åbo138 31741929,029,028,8-0,2
Joensuu132 17340128,327,428,6+0,3
S:t Michel122 72637227,027,727,1+0,1
Villmanstrand127 18138525,526,326,8+1,3
Jyväskylä138 08641826,827,227,8+1,0
Vasa135 83941224,626,127,0+2,4
Uleåborg123 41837425,325,424,8-0,5
Lahtis124 33937725,826,826,5+0,7
Seinäjoki118 50235924,825,625,4+0,6
Karleby124 41637724,324,526,2+1,9
Kotka108 36532821,422,222,1+0,7
Rovaniemi122 18937024,624,825,4+0,8
Björneborg108 36532821,721,822,7+1,0
Kajana101 76030822,022,321,1-0,9

I Nordeas bostadsindex har kostnaden för bostadslånet räknats för en bostad på 76,8 kvadratmeter som enligt Statistikcentralen är medelstorleken på en bostad i Finland. I exemplet uppgår kundens lån till 70 procent av anskaffningspriset på bostaden och lånetiden är 25 år.

Utgångspunkten är att låneutgifterna utan skatteavdrag inte får överstiga 25 procent av hushållets bruttoinkomster. Indextalet 100 beskriver en situation där hushållet använder 25 procent av sina bruttoinkomster till att sköta bostadslånet. Ju mindre siffran är desto bättre är hushållets förmåga att sköta bostadslånet för exempelbostaden just nu.

För ytterligare information:
Anu Numminen, privatekonom, 09-165 88218
Pasi Sorjonen, ekonom, 09-165 59942
Kati Tommiska, koncernkommunikation, 09-165 42320