Nordea uudistaa organisaatiotaan

28.04.11 6:47 | Lehdistötiedote

Nordean uusi organisaatio perustuu arvoketjuajatteluun ja kolmeen liiketoiminta-alueeseen. Tällä haetaan lisää joustavuutta toimintaan ja tehokkuutta pääoman käyttöön. Torsten Hagen Jørgensen ja Peter Nyegaard nimitetään konsernin johtoryhmän jäseniksi, ja Peter Schütze jää eläkkeelle.

Nordean uusi organisaatio tulee voimaan 1. kesäkuuta 2011. Uusi organisaatio perustuu arvoketjuajatteluun, joka on ollut Nordean toimintamallin lähtökohtana vuodesta 2007 lähtien. Uuden organisaation perustana on kolme liiketoiminta-aluetta: vähittäispankki, suurasiakkaat ja pääomamarkkinat sekä varallisuudenhoito. Arvoketjujen kaikki osat – asiakasvastuu, tuki, tuotteet, henkilöstö ja tietotekninen kehitystyö – yhdistetään uusiin liiketoiminta-alueisiin. Tavoitteena on tehostaa toimintaa, parantaa oman pääoman tuottoa ja tiivistää asiakassuhteita.

Peter Schütze on päättänyt tässä yhteydessä luovuttaa viestikapulan seuraavalle sukupolvelle. Hän jää eläkkeelle 40 pankkivuoden jälkeen täyttäessään tänä vuonna 63 vuotta. Hän on ollut konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2002 ja pohjoismaisen pankkitoiminnan johtaja vuodesta 2004. Hänen toimintansa Nordean Tanskan maajohtajana on ollut merkittävää pankin sisällä, asiakassuhteissa ja Nordean edustajana koko yhteiskunnassa.

- Peter Schützellä on ollut keskeinen rooli Nordean muodostamisessa ja kehittämisessä Pohjoismaiden johtavaksi pankiksi. Hänen panoksensa ja kokemuksensa ovat olleet ratkaisevia, kun olemme yhtenäistäneet pankkitoimintaa neljässä Pohjoismaassa, konsernijohtaja Christian Clausen sanoo.

Uuden organisaation yksityiskohtia hiotaan toukokuun aikana ja niistä tiedotetaan kesäkuun 2011 alussa.

Konsernin johtoryhmä 1. kesäkuuta 2011 lähtien:

Konsernijohtaja (CEO)Christian Clausen
Vähittäispankki
(Retail Banking)
Michael Rasmussen
Vähittäispankin johtaja ja Tanskan maajohtaja
Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat
(Wholesale Banking)
Casper von Koskull
Suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen johtaja
Peter Nyegaard
Chief Operating Officer
Varallisuudenhoito
(Wealth Management)
Gunn Wærsted
Varallisuudenhoidon johtaja ja Norjan maajohtaja
Konsernitoiminnot ja muut liiketoiminnot
(Group Operations and Other Lines of Business)
Torsten Hagen Jørgensen
Konsernitoimintojen ja muiden liiketoimintojen johtaja
Konsernin tuki- ja palvelutoiminnot (Group Corporate Centre)Fredrik Rystedt
Konsernin tuki- ja palvelutoimintojen johtaja, talousjohtaja (Chief Financial Officer) ja Ruotsin maajohtaja
Konsernin riskienhallinta
(Group Risk Management)
Ari Kaperi
Konsernin riskienhallinnan johtaja, Chief Risk Officer ja Suomen maajohtaja

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Lisätietoja konsernin johtoryhmän jäsenistä osoitteessa nordea.com

Asiakirjat

Nordea uudistaa organisaatiotaan PDF (pdf, 30 KB)