Vuoden 2011 pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan liittyvä C-osakkeiden hankinta

28.04.11 8:30 | Lehdistötiedotteet

Nordea Bank AB:n (publ) hallitus on päättänyt 24. maaliskuuta 2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hankkia 4 730 000 C-osaketta Royal Bank of Scotlandilta (“RBS”) suunnatulla lunastustarjouksella.

Nordean varsinainen yhtiökokous päätti 4 730 000 C-osakkeen suunnatusta käteisannista RBS:lle ja hallituksen valtuutuksesta hankkia nämä C-osakkeet. Liikkeeseenlasku ja hankinta liittyvät Nordean vuoden 2011 pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan (Long Term Incentive Programme 2011). Osakkeet lunastetaan 5. – 20.5.2011. Lunastetut osakkeet maksetaan käteisellä, ja hinta on 1 euro, johon lisätään hallinnointimaksu. Hinnan odotetaan olevan noin 1,003 euroa osakkeelta. Lunastus koskee myös C-osakkeisiin liittyviä niin kutsuttuja väliaikaisia osakkeita (Euroclear Sweden AB:ssä BTA). Nordea omistaa tällä hetkellä 15 293 180 yhtiön omaa kantaosaketta eikä lainkaan yhtiön omia C-osakkeita tai niihin liittyviä väliaikaisia osakkeita.

RBS on ilmoittanut Nordealle aikovansa hyväksyä tarjouksen.

Kun kaikki 4 730 000 C-osaketta on lunastettu, hallitus aikoo muuntaa ne kantaosakkeiksi.

Lisätietoja:
Steen Christensen, konsernin henkilöstöhallinto, +45 3333 3049
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.