Talous luovii myrskyn läpi

18.05.11 9:00 | Lehdistötiedote

Nordean ekonomistit arvioivat maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,7 prosenttia eli vain jonkin verran vähemmän kuin syksyn ennusteessa. Ensi vuoden kasvuennuste on puolestaan pidetty jokseenkin ennallaan. Suomi jatkaa yli 3 prosentin kasvu-uralla.

Huolimatta Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän epävakaasta tilanteesta, euroalueen velkamaiden jatkuvista ongelmista ja kiihtyvästä inflaatiosta talouden kasvu jatkuu edelleen verraten vakaalla pohjalla vuosina 2011 ja 2012.

Inflaation Nordean ekonomistit näkevät kasvavana uhkana. Nordea onkin nostanut reilusti ensi vuoden inflaatioennusteita. Koko maailman kuluttajahintojen nousu on korjattu ylöspäin 3,7 prosenttiin ja USA:n 1,4 prosentista 3 prosenttiin.

- Talouskasvu USA:ssa, euroalueella ja BRIC-maissa jatkuu tänä ja ensi vuonna sen verran vahvana, että raaka-aineiden hintojen nousun, Pohjois-Afrikan levottomuuksien, Japanin ydinvoimalaonnettomuuden ja euroalueen velkaongelmien yli päästään, toteaa Nordean pääekonomisti Martti Nyberg.

- Palvelualojen vire paranee koko ajan, keskuspankki pitää rahapolitiikan elvyttävänä ja Bushin kaudella päätettyjä veroalennuksia jatkettiin kaikissa tuloluokissa. Nämä tekijät tukevat voimakkaasti Yhdysvaltojen talouskasvua, jatkaa Nyberg.

Euroalueen talouskehitys jatkuu epäyhtenäisenä. Saksa on edelleen kasvun moottori tänä ja ensi vuonna, mutta velkamaissa talouden kehitys pysyy heikkona. Euroalueen kasvu perustuu edelleen vientiin, jota vientimaiden taloudellinen kasvu tukee.

Nordea on nostanut euroalueen kuluvan vuoden kasvuennusteen 1,9 prosenttiin aiemmasta 1,6 prosentista. Vuoden 2012 osalta BKT:n kasvuarviota on alennettu hieman 1,8 prosenttiin.

EKP nosti huhtikuussa ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008. Korot ovat edelleen matalalla tasolla ja koronnostoja jatketaan. Odotamme seuraavan koronnoston tapahtuvan heinäkuussa. Vaikka talouden ongelmat vaivaavat vielä joitakin euroalueen maita, keskuspankki on kääntynyt koronnostojen tielle.

- Tämä johtuu siitä, että EKP:lla on vain yksi tavoite eli pitää inflaatio aisoissa. Yhdysvalloissa keskuspankilla on tämän ohella myös työllisyystavoite. Työttömyyden pysyessä edelleen korkeana Yhdysvalloissa, kestää vielä jonkin aikaa, kunnes Bernanke seuraa eurooppalaisen virkaveljensä jalanjäljillä, linjaa Nyberg.

Suomen talous jatkaa runsaan 3 prosentin kasvu-uralla

Suomen talouden näkymät ovat edelleen hyvät, ja varsin vahvan nousun odotetaan jatkuvan.

- Hyödymme siitä, että tärkeimmillä vientimaillamme menee juuri nyt hyvin. Saksa ja Ruotsi ovat poikkeuksellisen ripeässä nousussa. Lisäksi muillakin tärkeillä vientimailla (Venäjä, Alankomaat, Yhdysvallat ja Kiina) menee hyvin. Vuoden 2012 osalta näkymät ovat kuitenkin aikaisempaa epävarmemmat, koska raaka-aineiden hintojen kohoaminen lisää yritysten kustannuksia ja kuluttajahintojen ennustettua ripeämpi nousu nakertaa kotitalouksien ostovoimaa, listaa Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen.

Nordean ekonomistit arvioivat Suomen kokonaistuotannon lisääntyvän 3,7 prosenttia vuonna 2011 ja 3 prosenttia vuonna 2012. Kasvu nojaa molempina vuosina sekä ulkomaankauppaan että kotimaiseen kysyntään. Kuluvan vuoden kasvuarviota on nostettu runsaalla 1/2 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2012 kasvuarviota on puolestaan alennettu linjassa vientimaiden vaimenevan kasvunäkymän kanssa.

Tavaravienti kasvaa hieman viimevuotista hitaammin, mutta palveluvienti kääntyy nousuun, joten vienti kokonaisuutena kohoaa ripeämmin kuin vuonna 2010.

- Vienti kasvaa laajalla rintamalla, sillä kaikki teollisuuden päätoimialat ovat saaneet merkittävästi uusia tilauksia. Investointikysynnän piristyminen viittaa siihen, että viennin kasvu nojaa viimevuotista enemmän koneiden ja laitteiden valmistukseen sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen, jatkaa Sorjonen.

Investointien kasvu kiihtyy selvästi. Kone- ja laiteinvestoinnit vahvistuvat sitä mukaa, kun teollisuuden kapasiteetin käyttöaste nousee. Rakennusinvestointien kasvu rauhoittuu hieman. Asuinrakentamisen taso vakautuu ja kasvutahti hiljenee, mutta muu talorakentaminen lisääntyy.

Kuluttajahinnat ovat kohonneet odotettua enemmän, eivätkä ne ehkä vieläkään heijasta täysin toteutunutta raaka-aineiden kallistumista. Jatkossa inflaatiota vauhdittavat myös markkinakorkojen nousu ja euron heikkeneminen, joka lisää tuontihintojen nousupaineita. Niinpä kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan kuluvana vuonna 3 1/2 prosenttia ja 2 1/2 prosenttia vuonna 2012.

- Keskimääräisen kotitalouden ostovoima paranee kiihtyneen inflaation vuoksi tuskin lainkaan. Kulutusta tukevat kuitenkin työllisyyden paraneminen ja säästämisasteen aleneminen. Työttömyysasteen arvioidaan painuvan vuonna 2012 keskimäärin 7 prosentin tuntumaan, toteaa Sorjonen.

Verraten nopea talouskasvu ei aivan riitä kääntämään julkista taloutta rahoitusylijäämäiseksi. Valtiontalous pysyy selvästi alijäämäisenä, ja juuri valtion velanotto nostaa julkisen velan runsaaseen 50 prosenttiin kokonaistuotantoon suhteutettuna.


Lisätietoja:
Martti Nyberg, pääekonomisti, (09) 165 59941
Pasi Sorjonen, ekonomisti, (09) 165 59942
Kati Tommiska, konserniviestintä (09) 165 42320