Segern i ekonomitävlingen till Tammerfors

20.05.11 13:00 | Lehdistötiedotteet

Nordea och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf ordnade denna vår för 46 gången i rad Ekonomitävlingen avsedd för elever på klass 9 i grundskolan. I tävlingen, som ordnades i två faser, deltog cirka 41 000 elever från 500 skolor.

Avsikten med ekonomitävlingen är att öka ungdomars intresse för samhällsärenden i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet. Frågorna hade uppgjorts enligt grundskolans kursfordringar för samhällslära och baserade sig på finländska och internationella ekonomiska ärenden. I år dryftades i inledningsfasen av finalen bland annat hur man kan påskynda att de studerande avlägger sin examen snabbare. Därtill svarade finalisterna på en fråga om beskattningen av kapitalinkomster. I den senare finalfasen svarade eleverna på en fråga om de ekonomiskt krisdrabbade EU-länderna .

Den riksomfattande inledande tävlingen hölls i mars. Till finalen, som hölls den 19-20 maj i Helsingfors, valdes 30 elever enligt resultatet i den inledande tävlingen med beaktande av en kvot för länens invånarantal.

De tre bästa eleverna i årets final var:

1. Joona Suhonen, Amurin koulu, Tammerfors

2. Jesse Juopperi, Putaan koulu, Tornio

3. Minna Hirvonen, Simonkylän koulu, Vanda
  
För ytterligare information:
Kirsi Ruhanen, FLHS rf (09) 685 2230 eller 044-303 1789