Nordean osakkeiden ja äänten lukumäärän muutos

31.05.11 11:55 | Lehdistötiedotteet

Vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetty Nordean C-osakkeiden suunnattu anti osana Nordean pitkäaikaisen kannustinohjelman suojausta on saatettu loppuun ja C-osakkeet on muunnettu kantaosakkeiksi.

Näiden toukokuussa 2011 tapahtuneiden muutosten jälkeen Nordean osakkeiden ja äänten lukumäärä on 31. toukokuuta 2011 lähtien 4 047 272 751. Kaikki osakkeet ovat kantaosakkeita ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Nordealla ei ole oikeutta äänestää omistamillaan omilla osakkeilla.

Lisätietoja:
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 78 12
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 80
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.