Finländarnas sommarbudget har minskat något

06.06.11 9:33 | Lehdistötiedotteet

Finländarna planerar att använda mindre pengar på sin semester i år än under de två senaste åren. Uppgifterna framgår av en undersökning Nordea låtit göra i maj.

I år lägger man ut i genomsnitt 1 470 euro på semestern. Jämfört med i fjol är summan 80 euro mindre och skillnaden till semesterbudgeten 2009 är 130 euro. Mest prutar man på budgeten i norra Finland, där man använder 17 procent mindre pengar på semestern än i fjol.

- Då räntorna börjat stiga och priserna stigit snabbare än lönerna höjts har konsumenterna blivit lite försiktigare, säger privatekonom Anu Numminen på Nordea. 

Närmare hälften av de finländska hushållen tänker klara semestern med högst 1 000 euro. Drygt en fjärdedel av hushållen använder ändå även i år över 2 000 euro på semestern. Mest pengar använder man i södra Finland och speciellt i huvudstadsregionen där den genomsnittliga semesterbudgeten uppgår till 1 840 euro.

Även barnfamiljer använder i genomsnitt 1 840 euro medan hushåll utan barn använder 1 330 euro. Den största budgeten har semesterfirarna i åldersklassen 42-53 år, som uppskattar att de använder 1 700 euro. Hushåll med årliga inkomster mindre än 30 000 euro använder i genomsnitt 770 euro på semestern medan hushåll med inkomster på över 70 000 euro semestrar för cirka 2 340 euro.

- Per person blir semestern dyrast för singelhushåll som njuter av sommarsemestern med en genomsnittlig budget på 1 000 euro. En familj som består av fyra familjemedlemmar satsar däremot endast 460 euro per person på semestrandet, säger Numminen.

Nordea intervjuade 1041 personer i åldern 18-65 år i Finland. Undersökningen genomfördes av Synovate 4-17.5.

 

För ytterligare information:

 

Anu Numminen, privatekonom, tfn 09 165 88218
Anni Kuusisto, koncernkommunikation, tfn 09 165 42653