Nordea käynnistää neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa henkilöstömäärän vähentämiseksi

29.08.11 11:30 | Lehdistötiedotteet

Nordean tavoitteena on säilyttää asemansa yhtenä Euroopan vahvimmista pankeista finanssialan uudessa toimintaympäristössä. Pankkeja koskeva uusi kansainvälinen sääntely nostaa pankkitoiminnan kustannuksia ja tuo uusia haasteita kaikille pankeille. Nordea on päättänyt toimia ajoissa turvatakseen hyvät asiakassuhteensa ja vahvan asemansa varainhankinnassa. Tämä edellyttää, että Nordea parantaa kannattavuuttaan ja kasvattaa oman pääoman tuottoa. Tähän päästään lisäämällä kustannustehokkuutta ja tehostamalla pääoman ja taseen käyttöä. Yhtenä keinona näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Nordea on aloittanut keskustelun henkilöstömäärän vähentämisestä henkilöstön edustajien kanssa neljässä Pohjoismaassa.

- Toiminnan tehostaminen ei koskaan ole helppoa. Haluamme kuitenkin toimia ajoissa ja vahvasta asemasta. Kun ryhdymme aikaisessa vaiheessa toimiin kannattavuuden parantamiseksi, varmistamme hyvän luottoluokituksen, kilpailukykyisen varainhankinnan ja siten kykymme tarjota asiakkaille tuotteita ja palveluja oikeaan hintaan. Emme voi jäädä vain odottamaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Nordean konsernijohtaja Christian Clausen sanoo.

Kansainväliset vaatimukset muuttuvat, ja Nordea on jo aiemmin kertonut pääomaa, likviditeettiä ja kustannuksia koskevista tavoitteistaan. Parhaiden eurooppalaisten pankkien arvioidaan yltävän noin 15 prosentin oman pääoman tuottoon. Nordean tavoitteena on kuulua tähän joukkoon. Vuoden 2011 toisen neljänneksen osavuosikatsauksessa kerrottiin, että Nordea aikoo syksyllä käynnistää toimia, joilla pyritään hillitsemään kulujen kasvua vuoden 2011 jälkipuoliskolla ja pitämään kulut sen jälkeen suurin piirtein muuttumattomina.

Osana tätä suunnitelmaa Nordea käynnistää neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa henkilöstömäärän vähentämiseksi. Henkilöstömäärän vähentäminen on jatkoa viime vuosien kehittämishankkeille, ja nämä yhdessä parantavat kannattavuutta jatkossa.

Tavoitellun kustannustehokkuuden ja kannattavuuden saavuttaminen edellyttää noin 2000 henkilön vähennystä vuosina 2011 ja 2012. Näistä Suomeen, Tanskaan ja Ruotsiin kohdistuu noin 500-650 kuhunkin ja Norjaan noin 200-300. Nordean henkilöstömäärä on tällä hetkellä yli 34 000.

Suuri osa henkilöstömäärän vähennyksestä voidaan todennäköisesti hoitaa luonnollisen poistuman ja vapaaehtoisten sopimusten kautta. Neuvottelujen kesto vaihtelee maittain, ja kaikki prosessit odotetaan saatavan päätökseen marraskuussa.

Lisäksi Nordea jatkaa muita kustannustehokkuuteen ja pääoman tehokkaaseen käyttöön liittyviä hankkeita syksyn aikana. Kulusäästöjä ja uudelleenjärjestelykustannuksia koskevista arvioista kerrotaan lisää myöhemmin.

Lisätietoja:
Ari Kaperi, maajohtaja, Suomi, puh. 09 165 42320
Kati Tommiska, viestintäjohtaja, Suomi, puh. 09 165 42320