Nordean talousennuste: Kriisin merkeissä

31.08.11 10:00 | Lehdistötiedote

Nordean ekonomistit arvioivat maailmantalouden kasvun jäävän vuosina 2011 ja 2012 huomattavasti aikaisemmin arvioitua hitaammaksi 3,3 prosenttiin. Suomen kasvuennuste vuodelle 2012 on lähes puolitettu 1,6 prosenttiin.

Epävarmuus jäytää maailmantalouden näkymiä. Taloudenpitäjien tulevaisuudenuskoa ovat heikentäneet mm. euroalueen velkakriisin uusi leimahtaminen kesällä, Yhdysvaltojen surkeat talousluvut ja velkakattoneuvottelujen kangertelu sekä osakekurssien jyrkkä lasku. Ennakoivat indikaattorit heikkenevät luultavasti lisää.

- Kaikki merkit viittaavat siihen, että talouskasvu hidastuu kuluvan vuoden lopulla ja vuoden 2012 alussa erittäin heikoksi sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. Emme kuitenkaan ennusta uutta taantumaa, mutta sen mahdollisuutta emme voi missään tapauksessa sivuuttaa, toteaa Nordean vt. pääekonomisti Pasi Sorjonen.

- Nyt pitäisi saada synkät tunnelmat kääntymään valoisammiksi. Se vaatii hyviä talousuutisia ainakin muutaman kuukauden ajan. Niitä saisi mielellään tulla Yhdysvalloista ja Euroopasta, mutta vahvassa nousussa jatkava Aasia lienee kuitenkin todennäköisempi suunta, jatkaa Sorjonen.

Nordea on laskenut euroalueen vuoden 2012 kasvuennusteen aikaisemmasta 1,8 prosentista 0,6 prosenttiin. Finanssipolitiikan kiristyminen jarruttaa talouskasvua monissa maissa. Velkaongelmaiset maat ajautuvat todennäköisesti taantumaan. Harvalukuisia ovat ne euromaat, joiden arvioidaan yltävän yli yhden prosentin nousuun.

EKP nosti ohjauskorkoaan huhtikuussa ja heinäkuussa. Odotamme seuraavaa koronnostoa vasta vuoden 2013 alkuun. Yhdysvalloissa keskuspankki on vihjannut pitävänsä ohjauskorkonsa lähellä nollaa vielä parin vuoden ajan.

- Rahapolitiikka tukee talouskasvua vahvasti sekä Yhdysvalloissa että euroalueella. Se on tarpeen, sillä vastaavasti finanssipolitiikkaa on pakko kiristää lähivuosina, linjaa Sorjonen.

Nordean ekonomistit arvioivat inflaatiopaineiden väistyvän. Energian ja ruoan hinnat kohosivat reippaasti syksyllä 2010, mutta kuluvan vuoden lopulla tuo nousu ei enää vaikuta inflaatiovauhtiin. Myös heikko talouskehitys hillitsee hintojen nousua. Nordea arvioi kuluttajahintojen kohoavan ensi vuonna Yhdysvalloissa 2 prosenttia ja euroalueella 1,8 prosenttia.

Maailmantalouden vaikeudet jarruttavat Suomen nousua

Myös Suomen talouden näkymät ovat oleellisesti heikentyneet.

- Olemme hyötyneet siitä, että tärkeimmillä vientimaillamme on mennyt hyvin. Nyt tilanne on muuttunut, kun talouskasvun odotetaan jäävän hyvin vaatimattomaksi Saksassa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Alankomaissa. Vientikysyntä jää aikaisemmin arvioitua heikommaksi, joten viennin kasvuarviota on täytynyt laskea, selventää Sorjonen.

Tavara- ja palveluviennin ennustetaan kohoavan noin 3 prosenttia vuonna 2012. Teollisuuden saamat uudet tilaukset ovat yhä lisääntyneet, joskin aikaisempaa hitaampaa vauhtia. Tämä viittaa siihen, että myös vienti edelleen kohoaa, mutta sen kasvuvauhti hidastuu selvästi.

Nordean ekonomistit arvioivat Suomen kokonaistuotannon lisääntyvän 3,5 prosenttia vuonna 2011 ja 1,6 prosenttia vuonna 2012. Kuluvan vuoden kasvuarviota on alennettu vain vähän. Vuoden 2012 kasvuarviota on sen sijaan laskettu jyrkästi vientimaiden vaimenevan kasvunäkymän mukaisesti.

- Talouden hitain kasvuvaihe ajoittuu luultavasti kuluvan vuoden lopulle ja vuoden 2012 alkupuoliskolle. Talouden vire jäähtyy niin paljon, että työllisyyden paraneminen miltei pysähtyy ja työttömyysaste vakautuu 7,5 prosenttiin, jatkaa Sorjonen.

Inflaatio hidastuu pian selvästi myös Suomessa.

- Kuluttajahinnat eivät ole kohonneet juuri lainkaan huhtikuun jälkeen. Odotamme inflaation hidastuvan jo kuluvan vuoden lopulla alle 3 prosenttiin ja jäävän keskimäärin 2 prosenttiin vuonna 2012, toteaa Sorjonen.

Inflaation hidastuminen ja matalina pysyvät korot tukevat yksityistä kulutusta. Kulutuksen näkymiä varjostaa kuitenkin se, että työllisyys ei parane enää ensi vuonna. Kuluttajien luottamuksen heikkeneminen ennakoi hitaampaa vähittäiskaupan kasvua ja varovaisuutta suuremmissa hankinnoissa.

Myös investointien kasvu jää kevään arvioita vaimeammaksi. Heikentyneet viennin näkymät jarruttavat kone- ja laiteinvestointien vahvistumista ja kuluttajien varovaisuus ennakoi laskua asuinrakennusinvestointeihin.

Hidastuva talouskasvu vaikeuttaa hallituksen tavoitetta pysäyttää julkisen talouden velkaantuminen. Julkisen talouden alijäämä ja julkisen velan BKT-suhde alenevat siten keväällä tehtyjä arvioita hitaammin.

Lisätietoja:
Pasi Sorjonen, vt. pääekonomisti, (09) 165 59942
Kati Tommiska, konserniviestintä (09) 165 42320