Finländarna sparar utan plan

13.09.11 10:49 | Lehdistötiedotteet

Hälften av finländarna sparar regelbundet men har ingen plan. Regelbundet sparande är vanligare bland äkta par eller sambor. Medianen för det månatliga sparbeloppet är 170 euro.

 

Hälften av finländarna sparar regelbundet varje månad och en av tio sparar då och då. Regelbundet sparande är vanligare bland äkta par eller sambor. Män sparar mer än kvinnor. Hälften av finländarna sparar under och hälften över 170 euro i månaden. Skillnaderna mellan sparbeloppen är dock stora.

- De som sparar regelbundet är oftast i åldersgruppen 26-39 år, medan i synnerhet 40-53-åringar sparar mer sällan. De månatliga sparbeloppen ökar med åldern och inkomsterna, berättar Nordeas privatekonom Anu Numminen.

Den viktigaste orsaken till att man inte sparar är enligt undersökningen att svararna för tillfället inte har några extra pengar att sätta åt sidan. I synnerhet medelinkomsttagare och svarare i åldern 26-39 år uppgav att de inte kan spara eftersom de har ett bostadslån att betala.

- Regelbundet sparande lämpar sig för så gott som alla kunder. Det viktiga är att hitta ett lämpligt objekt och besluta om ett månatligt sparbelopp. Samtidigt som man amorterar sitt bostadslån kan man till exempel spara varje månad i en väldiversifierad aktiefond. I synnerhet nu när räntorna är låga är det bra att passa på att spara och förbereda sig för kommande ändringar i räntenivån, säger Jari Ohrankämmen, chef för försäljning och rådgivning för Nordeas tjänster för sparande och placering.

Finländaren sparar utan plan

Finländarna sparar fortfarande främst på bankkonton. Över häften av svararna har besparingar på ett konto. Var fjärde har placerat i fonder och 14 procent har direkta aktieplaceringar.

Vanligen sparar finländarna utan någon specifik spar- eller placeringsplan (57 procent). De är emellertid rätt självsäkra med tanke på sparandet eftersom fler än var tredje uppger att de kan spara eller placera även utan plan. Å andra sidan säger fyra av tio svarare att de inte nämnvärt tänker på placeringsbesluten utan sätter in pengarna direkt på sitt eget konto.

- En egen placeringsplan är verkligen att rekommendera. Utan plan agerar man lätt känslobaserat, och vid placering leder det sällan till ett gott resultat, påpekar Ohrankämmen.

- Viktigast med placeringsplanen är att fastställa hur medlen ska fördelas mellan aktie- och ränteplaceringar. En bra plan styr placeraren till exempel att köpa mer aktier när de är förmånliga och sälja när aktiekurserna är höga. Med en plan är det lättare att fatta de rätta placeringsbesluten också i sämre tider, sammanfattar Ohrankämmen.

 

Ekonomiskt oberoende som mål

Fyra av tio svarare uppger att den främsta orsaken till att de börjat spara regelbundet är att de vill förbli ekonomiskt oberoende. Var fjärde svarare anger något annat mål eller uppger att deras föräldrar lärt dem att det är viktigt att spara. Var sjätte oroar sig för sitt framtida pensionsbelopp.

- Vid sparandet är det viktigast att köra igång. Tiden har en stor betydelse för sparkapitalets storlek. Man kan börja med en liten summa, och när pengarna överförs från brukskontot genast på lönedagen hinner man inte använda pengarna till något annat. På så sätt växer besparingarna utan att det ens märks. En personlig placeringsplan kan göras upp på det egna kontoret och då blir det lättare att välja lämpliga sparobjekt, tipsar Numminen.

Nordea lät göra en Internetundersökning i maj om hur nordbor i åldern 18-65 förhåller sig till olika former av sparande och placering. I Finland gjordes 1 041 intervjuer. Nordeas undersökning utfördes av Synovate.

För ytterligare information:
Anu Numminen, privatekonom, 09 165 88218
Jari Ohrankämmen, chef, 09 165 48101
Anni Kuusisto, koncernkommunikation, 09 165 42653