Suomalaiset säästävät ilman suunnitelmaa

13.09.11 10:49 | Lehdistötiedotteet

Puolet suomalaisista säästää säännöllisesti, mutta ilman suunnitelmallisuutta. Säännöllinen säästäminen on tavallisempaa naimisissa tai avoliitossa olevilla. Kuukausisäästön mediaani on 170 euroa.

Puolet suomalaisista säästää säännöllisesti kuukausittain ja yksi kymmenestä säästää toisinaan. Säännöllinen säästäminen on tavallisempaa naimisissa tai avoliitossa olevilla. Miehet säästävät naisia enemmän. Puolet suomalaisista säästää alle ja puolet yli170 euroa kuukaudessa. Säästösummien välillä on kuitenkin suuria eroja.

- Säännöllisesti säästäviä on eniten 26-39-vuotiaiden ryhmässä, kun taas säästämättömyys korostuu erityisesti 40-53-vuotiailla. Kuukausittaiset säästämissummat lisääntyvät iän ja tulojen myötä, kertoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Anu Numminen.

Tärkein syy säästämättömyydelle on tutkimuksen mukaan se, ettei vastaajalle tällä hetkellä jää ylimääräistä rahaa säästettäväksi. Erityisesti keskituloiset ja 26-39-vuotiaat säästämättömät ilmoittivat usein syyksi myös sen, ettei rahaa jää säästettäväksi, koska vastaaja maksaa asuntolainaa.

- Säännöllinen säästäminen sopii lähes kaikille asiakkaille. Tärkeää on löytää oikea kohde ja päättää kuukausisumma. Esimerkiksi asuntolainaa lyhentäessä kannattaa säästää kuukausittain vaikkapa hyvin hajauttavaan osakerahastoon. Erityisesti nyt kun korot ovat matalalla, on hyvä tilaisuus laittaa rahaa myös säästöön ja varautua näin tuleviin korkomuutoksiin, sanoo Nordean säästämisen myynnistä ja neuvonnasta vastaava johtaja Jari Ohrankämmen.

Suomalainen säästää ilman suunnitelmaa

Suomalaiset säästävät edelleen pääasiassa pankkitileille, joilla yli puolella vastaajista on säästöjä. Rahastoissa varoja on joka neljännellä ja suorissa osakesijoituksissa 14 prosentilla.

Tyypillisesti suomalaiset säästävät ilman sen kummempaa säästö- tai sijoitussuunnitelmaa (57 prosenttia). He ovat kuitenkin säästäjinä melko itsevarmoja, sillä enemmän kuin joka kolmas sanoo osaavansa säästää tai sijoittaa ilman suunnitelmaakin. Toisaalta sijoituspäätösten tekemisestä kysyttäessä neljä kymmenestä sanoo, ettei juuri pohdi asiaa, vaan laittaa vain rahat tililleen.

- Oman sijoitussuunnitelman tekeminen on erittäin suositeltavaa, sillä ilman suunnitelmaa tulee helposti toimittua tunteiden perusteella. Sijoittamisessa tämä johtaa harvoin hyviin tuloksiin, huomauttaa Ohrankämmen.

- Sijoitussuunnitelmassa on tärkeintä määrittää, miten jakaa varansa osake- ja korkosijoitusten kesken. Hyvin laadittu suunnitelma ohjaa esimerkiksi ostamaan lisää osakkeita silloin kun ne ovat edullisia ja myymään, kun osakkeiden arvo on korkealla. Suunnitelma auttaa näin sijoituspäätösten tekemisessä myös vaikeina aikoina, Ohrankämmen summaa.

Taloudellinen riippumattomuus tavoitteena

Tärkein syy säännöllisen säästämisen aloittamiseen on neljällä kymmenestä vastaajasta taloudellisen riippumattomuuden turvaaminen. Joka neljännellä syy on ollut jokin muu tavoite tai omilta vanhemmilta opittu malli säästämisen tärkeydestä. Joka kuudennella taustalla on ollut huoli oman eläkkeen suuruudesta.

- Säästämisessä tärkeintä on aloittaminen, sillä ajalla on suuri merkitys säästöjen karttumisen kannalta. Jo pienelläkin summalla pääsee hyvin alkuun, ja kun rahan siirtää pois käyttötililtä heti palkkapäivänä, raha ei kulu muuhun ja säästöjä kertyy kuin huomaamatta. Henkilökohtaisen sijoitussuunnitelman saa omasta pankista, ja se auttaa omaan tilanteeseen sopivien säästökohteiden valinnassa, Numminen vinkkaa.

Nordea tutki toukokuussa 18-65 -vuotiaiden pohjoismaalaisten suhtautumista erilaisiin säästämis- ja sijoitusmuotoihin internet-paneelia käyttäen. Suomessa tehtiin 1041 haastattelua. Tutkimuksen Nordealle toteutti Synovate.

Lisätietoja:
Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti, p. 09 165 88218
Jari Ohrankämmen, johtaja, p. 09 165 48101
Anni Kuusisto, konserniviestintä, p. 09 165 42653