Samarbetsförfarandet avslutades i Finland

02.11.11 10:00 | Lehdistötiedotteet

Nordea inledde samarbetsförfarandet i slutet av augusti. Förhandlingarna har nu så gott som slutförts.

Innan förhandlingarna inleddes uppskattades nedskärningsbehovet vara 500-650 anställda. Då utgick man ifrån att en del av nedskärningsbehovet kunde skötas genom naturlig avgång, till exempel via pensioneringar. Under förhandlingarna blev det klart att totalt 300 medarbetare kommer att gå i pension under slutet av 2011 och nästa år. Till följd av det nu avslutade samarbetsförfarandet upphör arbetsuppgifterna för cirka 450 personer.

- Slutresultatet av förhandlingarna är att personligt samarbetsförfarande kommer att inledas med cirka 200 medarbetare. Inom Nordea inleds nu en intern arbetsförmedling, där vi söker nytt arbete inom banken för dem som blir utan arbete, säger Ari Kaperi.

Om nytt arbete inte hittas inom fyra månader erbjuds avgångsvederlag. Avgångsvederlagets längd beror på hur länge personen varit anställd av banken.

Alla personer som hotas av uppsägning erbjuds dessutom en möjlighet att delta i coachning som siktar på omplacering. Där får en person som förlorar jobbet hjälp och coachning för att hitta en ny arbetsplats.

- En sådan här process är alltid svår, men den är nödvändig på grund av förändringarna i bankens omvärld. Vi strävar efter att hitta nytt arbete inom koncernen åt alla som förlorar jobbet eller att stödja dem ekonomiskt och på andra sätt för att underlätta anpassningen när jobbet upphör, säger Ari Kaperi.

För ytterligare information:
Ari Kaperi, landschef, 09-165 42320
Kati Tommiska, koncernkommunikation, 09-165 42320