Suomen talouden notkahdus jää pieneksi

19.12.11 9:00 | Lehdistötiedotteet

Nordean ekonomistit arvioivat euroalueen ajautuneen taantumaan, kun euromaiden velkakriisiä ja siitä kumpuavaa epävarmuutta ei ole saatu kunnolla padottua. Suomikaan ei välty taantumalta ja siten vuoden 2012 kasvuennustetta on alennettu -0,5 prosenttiin. Taantuma jäänee pieneksi ja lyhytaikaiseksi ja talous palaa maltilliseen 1,5 prosentin kasvuun vuonna 2013.

- Olemme alentaneet selvästi ennustettamme euroalueen talouskasvusta. Euroopan pankkien ongelmat ja siitä seuraava luotonannon heikkeneminen sekä finanssipolitiikan kiristyminen ajavat euroalueen lyhyeen taantumaan. Arvioimme euroalueen kokonaistuotannon supistuvan 0,2 prosenttia vuonna 2012 (aiempi ennuste 0,6 prosenttia nousua) ja kasvavan 1,0 prosenttia vuonna 2013 (aiemmin 1,8 prosenttia), kertoo Nordean vt. pääekonomisti Pasi Sorjonen.

Huolet Yhdysvaltain talouden luisumisesta taantumaan ovat väistyneet varsin kohtuullisen talousdatan myötä. Nykytilanteessa edes euroalueen taantuma ei riitä kääntämään Yhdysvaltain talouden nousua laskuksi. Aasiassa talouskasvu pysyy kohtuullisella uralla ensi vuonna, kun inflaation hidastuminen Kiinassa antaa tilaa elvyttävälle talouspolitiikalle ja Japani toipuu maanjäristyksestä.

Suomen talouteen ongelmat tulevat pääasiassa muualta maailmasta
Euroalueen ongelmat ovat huono asia suomalaiselle vientiteollisuudelle. Suurin osa tavaraviennistämme suuntautuu Eurooppaan, jonka talouskasvu on lähivuosina hitaampaa kuin muualla maailmassa.

- Tilanne on kuitenkin paljon parempi kuin finanssikriisin aikana, jolloin maailmankaupan voimakas supistuminen johti viennin romahtamiseen. Nyt maailmankaupan arvioidaan edelleen kasvavan. Myönteistä on myös se, että tärkeimmät kauppakumppanimme euroalueella ovat paremmassa kunnossa ja meidän vientimme kriisimaihin on suhteellisen pientä, selventää Sorjonen.

Viennin vaikeudet heikentävät palveluiden kysyntää, investointeja, työllisyyttä ja yksityistä kulutusta. Työttömyysasteen arvioidaan kuitenkin kohoavan vain 8 prosenttiin vuosina 2012 ja 2013.

- Työtunnit vähenevät enemmän kuin työpaikat. Kun vielä pula osaavasta työvoimasta häämöttää suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle on syytä olettaa, että yritykset turvautuvat tarvittaessa lomautuksiin. Irtisanomiset ovat aina vasta viimeinen vaihtoehto, jatkaa Sorjonen.

Kulutuksen kasvu hidastuu ensi vuonna, kun työllisyys heikentyy ja korkeahkona jatkuva inflaatio syö ostovoimaa. Samanlaista sukellusta kuin vuonna 2009 ei ole kuitenkaan odotettavissa. Kotitalouksien säästämisaste oli nolla vuonna 2008 ja lainakanta kasvoi kaksinumeroista vauhtia. Nyt kotitaloudet jo säästävät kohtuullisesti ja lainakannan kasvu on maltillista, joten samanlaiseen äkkijarrutukseen ei ole tarvetta.

Epävarma taloustilanne saa yrityksiä lykkäämään investointeja. Kone- ja laiteinvestointien osuus kokonaistuotannosta on kuitenkin edelleen matala vuoden 2009 taantuman jälkeen, joten suuri romahdus investoinneissa ei ole todennäköinen.

Kuluttajahintojen nousu hidastuu hyödykeverojen korotusten vuoksi melko vähän 2.7 prosenttiin.

- Talouskasvun hidastuessa myös julkisen talouden tasapainottaminen on entistä vaikeampaa. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotannon arvoon kohoaa lähivuosina selvästi, toteaa Sorjonen.

Lisätietoja:
Pasi Sorjonen, vt. pääekonomisti, (09) 165 59942
Anni Kuusisto, konserniviestintä (09) 165 42320