Hur ser banktjänsterna ut i framtiden?

21.05.12 14:00 | Lehdistötiedote

I boken skriver åtta akademiska forskare och professorer om trenderna inom bankservice. Dessutom ingår en specialrapport som sammanställts av en grupp studeranden som deltagit i ett forskningsprojekt vid Aalto-universitetet.

– Rapporten från studerandenas forskningsprojekt ger en klar bild av framtidens möjligheter och utmaningar i synnerhet ur konsumenternas perspektiv, konstaterar marknadsföringsprofessor Jaakko Aspara, som är en av bokens redaktörer.

– Av rapporten framgår också vilken mångfacetterad och ofta även motstridig uppfattning konsumenterna har om banktjänster. Vissa konsumenter vill ha effektiva och automatiserade lösningar medan andra föredrar personlig service i sina penningaffärer, fortsätter Aspara.

I forskningsrapporten presenteras också fyra framtidsvisioner för vilken roll bankerna kan tänkas ha för framtida konsumenter.

Extraservice och utvecklingstrender

De akademiska forskarna belyser bankernas roll som främjare av finansiella färdigheter hos konsumenterna och diskuterar konsumenternas inställning till bankernas personliga kommunikation. Också imageskapande i sociala medier tas upp.

– I de här kapitlen beskriver man till exempel hur bankerna kan bidra till att öka de ekonomiska färdigheterna bland unga, blivande konsumenter. Läsaren blir även påmind om den användarupplevelse som uppstår i en samverkan av fysiska, personliga och virtuella möten, säger Risto Rajala, den andra av bokens redaktörer.

– Lyckas man kombinera dessa element har man skapat framgångsrika banktjänster för framtiden.

I de kapitel som avhandlar bankmarknaden ur ett bredare perspektiv diskuteras flera aktuella utvecklingstrender inom bankvärlden.

– Dessa trender kommer att prägla framtidens banktjänster och verksamhet betydligt i en miljö med ökad internationalisering och digitalisering och ett allt starkare tjänstesamhälle, avslutar Aspara och Rajala.

Boken är sponsorerad av Nordea och de vetenskapliga redaktörerna är Jaakko Aspara, Risto Rajala och Virpi Tuunainen från Aalto-universitetet.

– Nordea firar 150-årsjubileum i år. Jubileumsåret till ära ville vi ta fram en undersökning om hur bankverksamheten kunde se ut i framtiden. Som den största banken i Norden vill Nordea vara en föregångare för utvecklingen av nya tjänster, säger Ville-Veikko Laukkanen, chef för privatkundsenheten i Nordea.

För ytterligare information:
Jaakko Aspara, professor, Aalto-universitetet, tfn 050 402 7065
Ville-Veikko Laukkanen, chef, privatkundsenheten, Nordea tfn 09 165 88128