Segern i ekonomitävlingen till Helsingfors

16.05.12 14:43 | Lehdistötiedotteet

Nordea och Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf ordnade denna vår för 47 gången i rad Ekonomitävlingen avsedd för elever på klass 9 i grundskolan. I tävlingen, som ordnades i två faser, deltog cirka 39 000 elever från 500 skolor.

Avsikten med ekonomitävlingen är att öka ungdomars intresse för samhällsärenden i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet. Frågorna hade uppgjorts enligt grundskolans kursfordringar för samhällslära och baserade sig på finländska och internationella ekonomiska ärenden.

I år dryftades i inledningsfasen av finalen bland annat hur man kan mäta olika nationalekonomiska fenomen. Därtill svarade finalisterna på en fråga om ekonomisk stöd för PIIGS-länderna. I den senare finalfasen svarade eleverna på en essäfråga om handelsbalans.

Den riksomfattande inledande tävlingen hölls i mars. Till finalen, som hölls den 15-16 maj i Helsingfors, valdes 30 elever enligt resultatet i den inledande tävlingen med beaktande av en kvot för länens invånarantal.

De tre bästa eleverna i årets final var:

1. Otso Hao, Helsingin suomalainen Yhteiskoulu, Helsingfors

2. Pyry Kuusela, Pitkäjärven koulu, Kangasala

3. Verna Lukka, Lahden yhteiskoulu, Lahtis


För ytterligare information:
Kirsi Ruhanen, FLHS rf (09) 685 2230 eller 044-303 1789