Millaisia ovat pankkipalvelut tulevaisuudessa?

21.05.12 14:00 | Lehdistötiedotteet

Mitä kuluttajat odottavat pankeilta? Miten pankkiasioita hoidetaan 20 vuoden kuluttua? Aalto-yliopisto on julkaissut tänään kirjan ”The Future of Banking Services”, joka käsittelee pankkipalvelujen ja pankkitoiminnan kehitystrendejä ja tulevaisuudenkuvia.

Kirja sisältää kahdeksan akateemisten tutkijoiden ja professorien kirjoitusta pankkipalveluiden trendeistä sekä yhden erikoisraportin, joka on syntynyt Aalto-yliopiston opiskelijoiden toteuttaman tutkimusprojektin tuloksena.

- Opiskelijoiden tutkimusprojektiin perustuva raportti tiivistää hyvin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita erityisesti kuluttajan näkökulmasta, toteaa markkinoinnin professori Jaakko Aspara, joka on yksi kirjan toimittajista.

- Raportissa tulee hyvin ilmi kuluttajien monitahoinen ja usein ristiriitainenkin suhtautuminen pankkipalveluihin. Tietyt kuluttajat haluavat tehokkuutta ja automaattisuutta ja toiset taas suosivat laajaa henkilökohtaista palvelua raha-asioiden kanssa, jatkaa Aspara.

Opiskelijoiden tutkimusraportti visioi myös neljä vaihtoehtoista tulevaisuudennäkymää, jotka kuvaavat pankkien mahdollista roolia tulevaisuuden kuluttajien elämässä.

Ekstrapalvelua ja kehitystrendejä

Kirjan akateemisten tutkijoiden kirjoittamissa luvuissa valotetaan pankkien roolia kuluttajien finanssitaitojen edistäjänä, kuluttajien suhtautumista pankkien henkilökohtaiseen viestintään sekä pankkien maineen rakentumista sosiaalisessa mediassa.

- Nämä luvut kuvaavat esimerkiksi miten pankit voivat osallistua nuorten, tulevaisuuden kuluttajien taloudellisten taitojen parantamiseen. Ne myös muistuttavat kuinka käyttäjien palvelukokemukset muodostuvat fyysisten, henkilökohtaisten ja virtuaalisten kohtaamisten yhteisvaikutuksesta, kommentoi tutkimusjohtaja Risto Rajala, joka on kirjan toinen toimittaja.

- Menestyvä tulevaisuuden pankkipalvelu on näiden asioiden onnistunut yhdistelmä.

Pankkimarkkinoiden laajempaa näkökulmaa käsittelevissä luvuissa tarkastellaan useita ajankohtaisia pankkitoiminnan kehitystrendejä.

- Nämä trendit tulevat merkittävästi muokkaamaan tulevaisuuden pankkipalveluita ja toimintaa, samalla kun kansainvälistyminen, digitalisoituminen ja palvelutalouden kehittyminen etenevät yhteiskunnassamme, tiivistävät Aspara ja Rajala.

Kirjan sponsorina on toiminut Nordea ja tieteellisinä toimittajina Jaakko Aspara, Risto Rajala sekä Virpi Tuunainen Aalto-yliopistosta.

- Nordea juhlii tänä vuonna 150-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi halusimme teettää tutkimuksen, jossa visioidaan sitä millaista pankkitoiminta voisi tulevaisuudessa olla. Pohjoismaiden suurimpana pankkina Nordea haluaa olla etulinjassa mukana kehittämässä uusia palveluja, sanoo johtaja Ville-Veikko Laukkanen Nordean henkilöasiakasyksiköstä.

Lisätietoja:
Jaakko Aspara, professori, Aalto-yliopisto, p. 050 402 7065
Ville-Veikko Laukkanen, johtaja, henkilöasiakkaat -yksikkö, Nordea p. 09 165 88128