Nordea: En period av svagare tillväxt är fortfarande aktuell

07.06.12 10:00 | Lehdistötiedotteet

Enligt Nordeas ekonomer fortsätter tillväxttrenden i världsekonomin i det stora hela som väntat. Utvecklingen i början av året har rentav varit bättre än väntat i eurozonen och Finland. Recessionen i eurozonen har endast skjutits upp och ser ut att bli något djupare än enligt tidigare prognoser. Finlands ekonomi snuddar vid recession.

– Medan eurozonen brottas med sina problem har den övriga världsekonomin utvecklats relativt stabilt enligt den förväntade trenden. I USA håller den långsamma men stabila återhämtningen även på att spridas till bostadsmarknaden. Om tillväxten tryter sätter centralbanken fart på stimulansåtgärderna för att säkerställa en fortsatt tillväxt. I Kina har myndigheterna reagerat på den avtagande ekonomiska tillväxten genom att antyda sin beredskap att sätta in kraftiga stimulansåtgärder för att hålla världens näst största ekonomi i den starka tillväxttrenden, konstaterar Nordeas chefsekonom Roger Wessman.

Tack vare den starka tillväxten i Tyskland krympte eurozonens BNP överraskande nog inte under första kvartalet. Men alla tecken antyder att inbromsningen bara skjutits upp, och eurozonen går in i recession som väntat. Tillspetsningen av läget i Grekland och Spanien har ökat osäkerheten och försämrat de ekonomiska utsikterna. Trots att året började bättre än väntat har Nordea sänkt den ekonomiska tillväxtprognosen för ekonomin. I år väntas tillväxten krympa med 0,6 procent, medan den väntas öka med 0,7 procent nästa år.

– I och med den ökande arbetslösheten har den ekonomiska politiken i eurozonen börjat fokusera på en stärkning av tillväxten. Några större förändringar är ändå inte att vänta. Den ekonomiska politiken belastar således inte tillväxten lika mycket som tidigare, säger Wessman.

Den ekonomiska tillväxten i eurozonen hänger fortfarande rätt långt på exporten får stöd av den försvagade euron och tillväxten utanför eurozonen.

I och med nedgången i oljepriset har inflationen sjunkit under de senaste månaderna även om den fortfarande är över två procent. Den försvagade euron håller antagligen inflationen på denna nivå trots recessionen i eurozonen.

Finlands ekonomi tillfälligt stark i början av året

I Finland finns det tills vidare få tecken på en avtagande ekonomisk aktivitet, men det är bara en tidsfråga när de börjar dyka upp. Den ekonomiska tillväxten väntas så gott som stanna upp under den senare hälften av året, och en ny recession är möjlig.

– Vi har ändå höjt tillväxtprognosen för Finlands ekonomi för i år från 0,5 procent till 0,8 procent, eftersom början av året var bättre än väntat. I fortsättningen bäddar problemen i eurozonen dock för anspråkslösa exportutsikter för Finland. Dessutom höjer regeringens rambeslut beskattningen och dämpar den privata konsumtionen. Vi har sänkt tillväxtprognosen för 2013 till 1,6 procent, förklarar Nordeas ekonom Pasi Sorjonen.

Enligt Nordeas ekonomer kommer den långsamma ekonomiska tillväxten och den ökade osäkerheten även att minska på investeringarna och öka arbetslösheten något.

– Vi förväntar oss att de traditionella investeringarna i maskiner och utrustning kommer att avta för att börja stiga igen först nästa år. Byggandet hålls på en god nivå till hösten, men därefter blir utsikterna osäkrare. Den branta nedgången i antalet nya bygglov antyder minskande byggnadsinvesteringar mot slutet av året. Arbetslöshetsgraden stiger till 8 procent under prognosåren, bedömer Sorjonen.

Konsumentpriserna stiger snabbare i Finland än i eurozonen i genomsnitt.

– I januari–april steg konsumentpriserna med 3,1 procent jämfört med året innan. Ändringarna av olika skatter står för knappt en procentenhet. Den tidigare inflationsprognosen på 3 procent behöver inte revideras. Prisuppgången får fart av den försvagade euron och de stigande importpriserna, medan den motverkas av att räntorna sjunker och uppgången i bostadspriserna planar ut, säger Sorjonen.

Läs rapporten (www.nordeamarkets.com)

För ytterligare information:

Roger Wessman, chefsekonom, 09-165 59930
Pasi Sorjonen, ekonom, 09-165 59942