Finländarna kommer att fira semester förmånligare

14.06.12 9:12 | Lehdistötiedotteet

I år kommer finländarna att spendera något mindre pengar än i fjol på semestern. De finländska hushållen planerar att använda cirka 1 406 euro i snitt denna sommar, medan motsvarande summa i fjol var 1 470 euro.

En fjärdedel av de hushåll som besvarade Nordeas enkät tänker semestra för högst 500 euro. Semesterkassan har nu krympt litet flera år i rad. Det här framgår av Nordeas årliga undersökning om konsumtion under semestern. Den största budgeten, 1 600 euro, hade finländarna åren 2006 och 2009.

De som bor i huvudstadsregionen har budgeterat mest pengar för semestern: deras genomsnittliga semesterbudget är nu 1 835 euro per hushåll. På andra håll i södra Finland är summan 1 480 euro, i norra Finland 1 460 euro, i östra delen av landet 1 185 euro och i västra delen 1 160 euro. Jämfört med fjolåret har semesterkassan stigit i norr medan hushållen i väster uppenbart dragit ner på semesterbudgeten.

Singlar drar ner mest på semesterkostnaderna

Hushållets storlek inverkar betydligt på semesterkassan. Singlar använder mest pengar per person för sin semester – 825 euro. I tvåpersonershushåll spenderar man 780 euro per person, medan barnfamiljerna använder 460–480 euro per person.

Tvåpersonershushåll och i hushåll med över fyra personer har en något större semesterkassa i år. I ett hushåll med tre personer har semesterbudgeten däremot sjunkit med drygt 70 euro per person. Enligt undersökningen är det ändå singelhushållen som planerar att minska semesterkostnaderna överlägset mest, med 175 euro per person.

– I årets sommarundersökning märks den allmänna ekonomiska osäkerheten just i att singlar är mer försiktiga i sin ekonomiska hushållning. Eftersom ensamboende är den mest sårbara gruppen ekonomiskt sett väljer de nu att spara pengarna för kommande behov i stället för att obekymrat spendera dem på semestern. Det här resultatet vittnar om de finländska konsumenternas vettiga och realistiska förhållningssätt till sin ekonomi, säger Nordeas privatekonom Anu Numminen.

Också inkomsterna och åldern inverkar på semesterbudgeten: störst var den i hushåll med inkomster på över 65 000 euro (1 960 euro) och bland personer i åldern 40–54 år (1 720 euro).

Undersökningen om semesterkostnaderna utfördes av TNS Gallup i Finland, Sverige, Danmark och Norge på uppdrag av Nordea. I undersökningen användes internetpaneler. Materialet samlades in 7–14 maj 2012. I Finland gjordes sammanlagt 1 000 intervjuer med personer i åldern 18–65 år. Svaren har viktats med beaktande av de svarandes kön, ålder och boningsort så att de utgör ett representativt urval av opinionen och värderingarna hos den finländska befolkningen i denna ålderskategori i maj 2012.

För ytterligare information:

Anu Numminen, privatekonom, 09-165 88218
Anni Kuusisto, presschef, 09-165 42320