Suomalaiset aikovat lomailla entistä halvemmalla

14.06.12 9:12 | Lehdistötiedotteet

Suomalaiset aikovat tänä vuonna kuluttaa kesälomaansa hieman vähemmän rahaa kuin vuosi sitten. Tänä kesänä suomalainen kotitalous aikoo käyttää rahaa keskimäärin 1 406 euroa, kun viime vuonna rahaa aiottiin kuluttaa keskimäärin 1 470 euroa.

Neljännes Nordean kyselyyn vastanneista kotitalouksista aikoo lomailla enintään 500 eurolla. Lomakassa on pienentynyt hienoisesti jo muutamana vuotena peräkkäin. Asia käy ilmi Nordean vuosittaisesta kesäloman kulutussuunnitelmia mittaavasta tutkimuksesta. Suurin lomabudjetti, 1 600 euroa, suomalaisilla oli vuosina 2006 ja 2009.

Eniten rahaa kesälomaansa aikovat käyttää pääkaupunkiseudulla asuvat: heillä keskimääräinen lomabudjetti on nyt 1 835 euroa taloutta kohden. Muualla Etelä-Suomessa lomaan kuluu 1 480 euroa, Pohjois-Suomessa 1 460 euroa, idässä 1 185 euroa ja lännessä 1 160 euroa. Viime vuoteen verrattuna lomakassa kasvaa pohjoisessa, kun taas lännessä tingitään selvästi eniten.

Sinkut tinkivät lomastaan eniten

Talouden koolla on suuri merkitys lomakassan koolle. Sinkut käyttävät kesälomaansa eniten rahaa henkeä kohden – 825 euroa. Kahden hengen talouksissa kulutetaan 780 euroa henkeä kohden. Lapsiperheissä rahaa kuluu henkeä kohden 460 - 480 euroa.

Kahden ja yli neljän hengen talouksissa lomakassat kasvavat tänä vuonna hienoisesti. Kolmen hengen talouksissa lomabudjetti pienenee reilut 70 euroa henkeä kohden. Tutkimuksen mukaan sinkkutaloudet leikkaavat lomakassaansa kuitenkin selvästi eniten, eli 175 euroa henkeä kohden.

- Taloustilanteen yleinen epävarmuus näkyy tämän vuoden kesätutkimuksessa juuri sinkkujen lisääntyvänä taloudellisena varautumisena. Koska yksin asuvien taloustilanne on kaikkein haavoittuvin, he eivät tällä hetkellä halua törsätä kesälomaansa surutta, vaan jättävät mieluummin rahaa säästöön pahan päivän varalle. Tämäkin tulos kuvastaa suomalaisten kuluttajien varsin järkevää ja realistista suhtautumista oman taloutensa hoitoon, sanoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Anu Numminen.

Myös vastaajan tulot ja ikä vaikuttavat: suurimmat lomakassat ovat yli 65 000 euroa ansaitsevilla kotitalouksilla (1 960 euroa) ja 40–54-vuotiailla (1 720 euroa).

TNS Gallup tutki Nordean toimeksiannosta kesäloman kustannuksia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa internet-paneeleja käyttäen. Tutkimusaineisto kerättiin 7.-14. toukokuuta 2012. Suomessa tehtiin kaikkiaan 1000 haastattelua 18–65-vuotiaiden ikäryhmässä. Vastaukset on painotettu vastaajan sukupuoli, ikä ja asuinpaikka huomioon ottaen siten, että tutkimus muodostaa edustavan otoksen tähän ikäryhmään kuuluvien suomalaisten tilanteesta ja asenteista toukokuussa 2012.

Lisätietoja:

Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti, 09-165 88218
Anni Kuusisto, lehdistöpäällikkö, 09-165 42320