Nordeas primeränta sjunker

07.07.12 14:26 | Lehdistötiedotteet

Nordea sänker sin primeränta med 0,10 procentenheter till 1,70 procent. Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2012.

Nordea Prime används som referensränta för depositioner och bostadslån.

Beslutet baserar sig på nedgången i marknadsräntorna. Räntan sänktes senast 1.11.2009.

För ytterligare information:
Riikka Laine-Tolonen, Household, 09-165 46638, 050 343 0585
Roger Wessman, chefsekonom, 09-165 59930, 040 706 0002