Nordeas bruksränta sjunker

18.07.12 14:09 | Lehdistötiedotteet

Nordea sänker bruksräntan med 0,10 procentenheter till 1,65 procent. Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2012.

Nordeas bruksränta är en rörlig referensränta som följer marknadsräntorna. Bruksräntan används som referensränta för BruksKontoPlus. Depositionsräntan som betalas på kontot fås när marginalen som fastställts för räntetrappan avdras från bruksräntan.

Värdet på bruksräntan baserar sig på marknadsräntornas utveckling, men meningen är att räntan ska fluktuera mindre än marknadsräntorna.

Ytterligare information:
Riikka Laine-Tolonen, privatkunder, 09-165 46638, 050 343 0585
Roger Wessman, chefsekonom, 09-165 59930, 040 706 0002